آخرین اخبار
حضور پروفسور سومرو رييس بنياد علمي اكو در پارك بازديد سفير و نمايندگان آژانس همكاري‌هاي بين‌المللي ژاپن حضور طرح شركت آرا پژوهش در ميان 10 طرح برگزيده علم تا عمل حضور فرستاده هاي وزراي علوم مالزي و نيجريه در پارك فناوري پرديس دو موضوع مهم در تعاملات آتي جمهوري آذربايجان و پارك فناوري پرديس معرفي پارك فناوري پرديس در اجلاس وزراي علوم و فناوري كشورهاي غير متعهد بازديد وزير علوم فيليپين در حاشيه وزاري علوم كشورهاي عضو NAM