آخرین اخبار
فن بازار برای تجارت فناوری شتابدهنده ها و تقویت کارآفرینی سیلیکون‌ولی ایرانی تأسیس نخستین شتابدهنده زیست‌ فناوری پزشکی کشور پیوند «آموزه‌های علمی» و «دانش‌کار محور» در پارک فناوری پردیس فروش ۵ هزار میلیارد تومان محصولات فناورانه بیست و چهارمین نشست روسای بنیادهای نخبگان استانی