آخرین اخبار
حوزه‌ای با ظرفیت بالا برای ایجاد اشتغال فراخوان عضویت در مرکز رشد فناوری نخبگان پله پله تا افق‌هاي روشن تقدير از قهرمانان مسابقات پارك فناوري پرديس از سه پيشكسوت فناوري پارك تجليل شد اسناد همکاری‌های دوجانبه با طرف‌های یونانی به‌زودی امضا می‌شود امروز توانستم گذشته و آينده ايران را ببينم