آخرین اخبار
اولین جلسه شورای هماهنگی فن بازار منطقه‌ای استان لرستان افتتاح دوازدهمین فن بازار منطقه‌ای کشور سيزدهمين اجلاس سالانه و جشنواره برترين‌هاي پارك فناوري پرديس برگزار مي‌شود چهارمين دوره نشست و آموزش كارگزاران تبادل فناوري راه‌اندازي دوازدهمين فن‌بازار منطقه‌اي كشور در استان لرستان بايد 85 درصد هزينه‌ها بر عرصه دانش‌بنيان سرمايه‌گذاري شود ما به دنبال يك جهش و پيشرفت مبتني بر دانش هستيم