آخرین اخبار
ورود ماشین‌درمان به دنیای پزشکی دستاوردهای نخستین فستیوال نوآوری‌های تجهیزات پزشکی تشریح شد آغاز کنفرانس جهانی انجمن بین‌المللی مؤسسات و پارک‌های علم و فناوری (IASP) ارائه خدمات صندوق توسعه فناوری های نوین پارک فناوری پردیس به شرکتهای غیر عضو؛ عید غدیر؛ عید ولایت اهدای زندگی در پارک فناوری پردیس توسعه ربات‌های تحویل کالا، با نگاهی به آینده