واحدهای فناور عضو

آخرین اخبار

28 مرداد 1396
رونمایی از محصول شرکت کیلوپیکو مستقر در پارک فناوری پردیس؛
24 مرداد 1396
راه اندازی فن بازار تخصصی صنعت گاز و توسعه بازار فناوري شركت‌هاي فعال در این صنعت ؛

واحدهای فناور بر اساس نوع عضویت


اراضی
استیجاری
اراضی و استیجاری
به روز رساني: مرداد 96