شما اینجا هستید.: خانه › حوزه مخابرات

آخرین اخبار

05 خرداد 1396
معرفی سه شرکت برتر در INOTEX
04 خرداد 1396
گزارش تصویری ششمین نمایشگاه INOTEX 2017

مخابرات

رديف

نام شركت

نوع عضويت

نشاني اينترنتي

حوزه فناوري

حوزه كاري

1

بسامد آزما

استيجاري

www.basamadazma.ir

مخابرات

طراحي و ساخت سيستمها و زيرسيستمهاي مخابراتي

2

پويا الكترونيك پرديس

اراضي

*

مخابرات

طراحي و ساخت تجهيزات مخابراتي و الكترونيكي

3

ديجيترون

اراضي

www.digitron.ir

مخابرات

طراحي و توليد انواع سوئيچهاي مخابراتي

4

سازگان ارتباط

اراضي

www.sazganertebat.com

مخابرات

طراحي و ساخت انواع گيرنده‌ها و فرستنده‌هاي مخابراتي با كاربردهاي صنعتي 

5

صنايع ارتباطي آوا

اراضي

www.ava-telecom.ir

مخابرات

تحقيقات، طراحي و توليد تجهيزات مخابراتي مبتني بر شبكه

6

فجر ريزپرداز

اراضي

www.fajrrizpardaz.com

مخابرات

تحقيقات، طراحي و ساخت تجهيزات الكترونيكي و مخابراتي

7

گویان افزار

اراضي

www.guyanafzar.com

مخابرات

تحقیقات و تولید نیمه صنعتی سوئیچهای مخابراتی دیجیتال، سیستم هایVOIPوNGN.

8

موج پژوه آزما

اراضي

www.mpaet.ir

مخابرات

طراحي، ساخت و توليد سيستم‌هاي مخابراتي و الكترونيكي و سامانه‌هاي راداري