شما اینجا هستید.: خانه › حوزه مخابرات

آخرین اخبار

28 تیر 1396
گزارش تصویری؛
28 تیر 1396
در نشست تخصصی بهره برداری از فناوری های حوزه عمران و ساختمان عنوان شد؛

مخابرات

رديف

نام شركت

نوع عضويت

نشاني اينترنتي

حوزه فناوري

حوزه كاري

1

بسامد آزما

استيجاري

www.basamadazma.ir

مخابرات

طراحي و ساخت سيستمها و زيرسيستمهاي مخابراتي

2

پويا الكترونيك پرديس

اراضي

*

مخابرات

طراحي و ساخت تجهيزات مخابراتي و الكترونيكي

3

ديجيترون

اراضي

www.digitron.ir

مخابرات

طراحي و توليد انواع سوئيچهاي مخابراتي

4

سازگان ارتباط

اراضي

www.sazganertebat.com

مخابرات

طراحي و ساخت انواع گيرنده‌ها و فرستنده‌هاي مخابراتي با كاربردهاي صنعتي 

5

صنايع ارتباطي آوا

اراضي

www.ava-telecom.ir

مخابرات

تحقيقات، طراحي و توليد تجهيزات مخابراتي مبتني بر شبكه

6

فجر ريزپرداز

اراضي

www.fajrrizpardaz.com

مخابرات

تحقيقات، طراحي و ساخت تجهيزات الكترونيكي و مخابراتي

7

گویان افزار

اراضي

www.guyanafzar.com

مخابرات

تحقیقات و تولید نیمه صنعتی سوئیچهای مخابراتی دیجیتال، سیستم هایVOIPوNGN.

8

موج پژوه آزما

اراضي

www.mpaet.ir

مخابرات

طراحي، ساخت و توليد سيستم‌هاي مخابراتي و الكترونيكي و سامانه‌هاي راداري