شما اینجا هستید.: خانه › خدمات فنی و مهندسی

آخرین اخبار

30 تیر 1397
عضویت دو شرکت دیگر در بهار 97؛
25 تیر 1397
جا به جایی شاغلین و مراجعین در سطح پارک؛

خدمات فنی و مهندسی

رديف

نام شركت

نوع عضويت

نشاني اينترنتي

حوزه فناوري

حوزه كاري

95

فرآیند بنیان معماری

استيجاري

www.fablab.ir


طراحی و ساخت دیجیتال