فرصتهای همکاری

آخرین اخبار

21 آبان 1398
سردر فاز دوم پارک تا یک‌سال دیگر به بهره‌برداری می‌رسد
20 آبان 1398
توصیه برگزیده جایزه مصطفی(ص) 2019 به جوانان؛

راهنمای سرمایه‌گذاری در پارک

 
 • مزيت‌هاي قانوني سرمايه‌گذاري
 • با توجه به مأموريتي كه دولت ج.ا.ايران براي پارك‌هاي فناوري و جذب سرمايه‌گذاري خارجي در ايران تعيين نموده است، مزيت‌هاي قانوني سرمايه‌گذاري در پارك با توجه به آيين‌نامه اجرايي ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران و قانون و آيين‌نامه اجرايي تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي در ايران به شرح ذيل مي‌باشد:
 •  فروش، اجاره زمين و ساختمان‌هاي آماده براي فعاليتهاي R&D و تجاري‌سازي نتايج تحقيقات و خدمات،
 • امكان مشاركت سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي به هر نسبت ممكن و نيز تضمين انتقال اصل و سود منافع حاصل از سرمايه‌گذاري به خارج از كشور از طرف دولت ج.ا.ايران،
 • برخورداري سرمايه‌گذاران خارجي از حقوق يكسان با سرمايه‌گذاران داخلي،
 • امكان سرمايه‌گذاري خارجي در كليه اشكال نقدي و غيرنقدي اعم از ماشين‌آلات، تجهيزات، قطعات، مواد اوليه، دانش فني و خدمات تخصصي،
 • حق دريافت خسارت ناشي از سلب مالكيت و ملي‌شدن سرمايه‌هاي خارجي يا سرمايه با منشأ خارجي،
 • امكان حق مالكيت حقوقي زمين و ساختمان براي سرمايه‌گذاران ايراني و خارجي،
 • امكان سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي به صورت مستقيم و يا در قالب ترتيبات قراردادي از جمله روش‌هاي «مشاركت مدني»، بيع متقابل و انواع روش‌هاي "ساخت- بهره‌برداري- واگذاري BOT))"، "ساخت- مالكيت- بهره‌برداري ((BOO"،‌ "ساخت- مالكيت- بهره‌برداري- واگذاري (BOOT)" و "ساخت- اجاره- واگذاري(BLT)" در كليه بخش‌هاي تحقيقاتي، خدماتي و فناوري،
 • امكان سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي و ايراني داراي سرمايه با منشا خارجي و يا شركت‌هاي دولتي و مؤسسات و سازمان‌هاي بين‌المللي،
 • پذيرش سرمايه‌هاي وارده ايرانيان مقيم خارج از كشور به عنوان سرمايه‌گذاري خارجي،
 • امكان بهره‌مندي فعاليت‌هاي تجاري كه مكمل فعاليت‌هاي تحقيقاتي، فناوري و خدماتي از مزاياي قانون سرمايه‌گذاري خارجي،
 • امكان تأسيس شعبه و نمايندگي شركت‌هاي خارجي براي توسعه امور تحقيقاتي و فناوري، تجاري و انجام تكاليف قراردادي و فعاليت‌هاي بازاريابي و غيره،
 • امكان استفاده از كارشناسان خارجي در امور مربوط به پروژه‌هاي تحقيقاتي و سرمايه‌گذاري،
 • امكان ارجاع اختلافات سرمايه‌گذاري به محاكم داوري بين‌المللي، تحت پوشش يادداشت‌تفاهم‌هاي دوجانبه و چندجانبه،
 • معافيت مالياتي صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات توليدي و تحقيقاتي و امكان انتقال ارز حاصل از صادرات به خارج از كشور،
 • معافيت ماليات بر درآمد شركت‌ها و نمايندگي‌هاي خارجي كه صرفاً به عمليات بازاريابي و اطلاع‌رساني براي شركت مادر در خارج مي‌پردازند،
 • عدم الزام به رعايت ضوابط قيمت‌گذاري، توزيع، عدم ساخت و الزامات ساخت داخل براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي،
 • بهره‌مندي از حق فروش دانش فني، خدمات فني و مهندسي و فناوري، ليسانس يا روياليتي و امكان ثبت حق اختراع و علائم و اسامي تجاري براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي،
 • بهره‌مندي از حقوق مالكانه براي سرمايه‌گذار خارجي (حقوق ناشي از مالكيت بر مال و دارايي و يا حقوق اكتسابي ناشي از قرارداد كه حسب مورد به حقوق مالكيت، بهره‌برداري و انتفاع و ..... تسري مي‌يابد)،
 • امكان استفاده از اسامي و نام‌هاي تجاري در كليه زمينه‌هاي مجاز،
 • حق ورود و اقامت مكرر سهامداران، مديران و كارشناسان خارجي و بستگان درجه يك آنها براي مدت سه سال و امكان تمديد به دفعات،
 • حق انتقال وجوه ناشي از قراردادهاي مختلف سرمايه‌گذاري و انتقال تكنولوژي و نقل و انتقال سريع و آزاد ارز از خارج از كشور به پارك و بالعكس از طريق شبكه بانكي،
 • معافيت از پرداخت ماليات بر دارايي و درآمد حاصل از فعاليت‌هاي تحقيقاتي، پژوهشي، فناوري و خدمات فني و مهندسي به مدت 15 سال،(معافيت ماليات حقوق پرسنل، معافيت ماليات بر قراردادها و معافيت ماليات عملكرد)،
 • معافيت صددرصد از پرداخت عوارض معمول كشور،( از جمله عوارض ساخت و ساز، عوارض مصرف برق و ...،)
 • تسهيلات ويژه گمركي براي ورود و خروج آزاد كالا، ماشين‌آلات، مواد اوليه و ابزارهاي تحقيقاتي در حداقل زمان،(بهره‌مندي از استقرار انبار گمرك در محل پارك براي ترخيص سريعتر كالا)،
 • بهره‌مندي از مقررات روان و سهل (در سطح استاندارد بين‌المللي) جهت اشتغال نيروي انساني و روابط كار در واحدهاي فناور همچون مناطق آزاد تجاري- صنعتي،
 • تضمين عدم سلب مالكيت و جبران خسارت ملي شدن در صورت وقوع آن، توسط دولت و يا آژانس چند جانبه تضمين سرمايه‌گذاري بانك جهاني MIGA،
 • امكان انتقال قانوني كليه وجوه به خارج از كشور، اعم از وجوهي كه در نتيجه عملكرد سرمايه خارجي و يا ساير وجوهي كه انتقال آن به صورت ارز صورت مي‌گيرد شامل:
 • الف- انتقالات سرمايه‌اي شامل سود سهام يا سود سرمايه، انتقال اصل سرمايه، عايدات سرمايه‌اي،‌ انتقال مبالغ مربوط به جبران خسارات ناشي از سلب مالكيت و مصادره سرمايه‌ خارجي،
 • ب- ساير انتقالات ارزي شامل كليه انتقالات ارزي ناشي از قراردادهاي حق اختراع، دانش فني، كمك‌هاي فني و مهندسي، اسامي و علايم تجاري و قراردادهاي مشابه.

ويژگي‌هاي نسبي فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري و تحقيقاتي

 • نزديكي به مراكز علمي، تحقيقاتي، دانشگاهي، سياسي، اقتصادي و تجاري جمهوري اسلامي ايران و منطقه
 • استقرار بيش از 60% مراكز علمي و تحقيقاتي و دانشگاهي و صنايع مهم كشور در شعاع 300 كيلومتري پارك در شهرهاي بزرگ علمي و صنعتي ازجمله تهران، اصفهان، سمنان، اراك،
 • نزديكي به فرودگاه‌هاي داخلي و بين‌المللي و مجاورت راه‌آهن سراسري، مترو و گذرگاه مهم ارتباطي اروپا و آسيا،
 • دسترسي به نيروي انساني متخصص و كارآمد فراوان و ارزان،
 • پيوند اقتصادي، تحقيقاتي و دانشگاهي با جمعيت بيش از يك ميليارد نفري كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي و 300 ميليوني كشورهاي عضو اكو،
 • محيط فرهنگي مناسب براي استقرار و حضور حرفه‌اي شركت‌هاي فناوري كوچك و متوسط، واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع و موسسات پژوهشي و تحقيقاتي،
 • وجود امكانات رفاهي و تفريحي مناسب و امكان اسكان متخصصين و كاركنان شركت‌ها در مجاورت محل كار در شهر جديد پرديس و شهرستان دماوند،
 • نزديكي به مراكز تفريحي ازجمله رشته‌كوه‌هاي البرز و دماوند، پيست اسكي بين‌المللي ديزين و دره‌ بهشت.
 • استقرار شركت‌ها در يك محيط پيشرفته در سطح استانداردهاي بين‌المللي و همچنين قرار داشتن در يك مجتمع تحقيقاتي و فناوري و استفاده از مزاياي همجواري واحدهاي فناوري با يكديگر،
 • امكان بهره‌مندي شركت‌ها و واحدهاي تحقيقاتي از فضاهاي تخصصي طراحي شده براساس نياز،
 • امكان برقراري ارتباطات بين‌المللي مناسب از طريق مديريت پارك،
 • شرايط جغرافيايي و اقليمي مناسب و مطلوب و دوري از آلودگي‌هاي صوتي و محيط زيستي شهري،
 • زيرساخت‌هاي قوي شهري، ارتباطي و اطلاعاتي و اتصال به شبكه‌ي فيبر نوري كشور (جنوب و شمال)،
 • پيگيري امور سرمايه‌گذاران در مراجع ذيربط دولتي و اعمال حمايت‌هاي قانوني لازم،
 • پيگيري به منظور اختصاص تسهيلات ارزي و ريالي به سرمايه‌گذاران از طريق سيستم بانكي و حساب ذخيره ارزي و خطوط اعتباري موسسات مالي بين‌المللي
 • مشاركت حقوقي با سرمايه‌گذاران در موارد خاص جهت امكان‌پذير نمودن سرمايه‌گذاري،
 • انجام مطالعات امكان‌سنجي فني و اقتصادي طرح‌هاي منتخب با استفاده از توان فني شركت‌هاي مهندسي و مراكز تحقيقاتي داخلي و خارجي و معرفي طرح‌هاي اقتصادي به متقاضيان اجراي طرح‌ها،
 • ارائه آموزش‌هاي تخصصي از طريق مراكز آموزشي مستقر يا مرتبط با پارك،
 • امكان تعامل و همكاري با مراكز علمي و دانشگاه‌هاي معتبر كشور ازجمله دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه علوم پزشكي تهران.