شما اینجا هستید.: خانهعضویتشرایط عضویتدرخواست عضویت

شرایط عضویت

آخرین اخبار

28 اسفند 1395
در آخرین روز کاری سال 1395 انجام گرفت؛
26 اسفند 1395
بهار آمد و شمشادها جوان شده است؛

درخواست عضویت

درخواست عضویت در پارك فناوري پرديس-لطفا فایل های زیر را دانلود نموده و پس از تکمیل نمودن آنها، به همراه نامه در سربرگ شرکت با مهر و امضا، تاریخ و شماره نامه به دبیرخانه پارک تحویل گردد.

- پیگیری احتمالی نامه از روی شماره ثبت واصله از دبیرخانه میسر خواهد بود.

- پس از ارسال درخواست عضویت و آغاز فرایند جذب و پذیرش، هماهنگی بازدید از پارک فناوری پردیس از سوی کارشناسان اداره کل امور شرکتهای دانش بنیان به عمل خواهد آمد.
فرم‌‌هاي درخواست عضويت(استیجاری و اراضی)


طرح توجیهی