شما اینجا هستید.: خانهعضویتشرایط عضویتدرخواست عضویت

شرایط عضویت

آخرین اخبار

28 دی 1395
حمایت 50 درصدی وزارت صمت به منظور حضور شرکتهای عضو پارک فناوری پردیس؛
27 دی 1395
50 درصد هزینه ها تحت پوشش پارک فناوری پردیس؛

درخواست عضویت

درخواست عضویت در پارك فناوري پرديس-لطفا فایل های زیر را دانلود نموده و پس از تکمیل نمودن آنها، به همراه نامه در سربرگ شرکت با مهر و امضا، تاریخ و شماره نامه به دبیرخانه پارک تحویل گردد.

- پیگیری احتمالی نامه از روی شماره ثبت واصله از دبیرخانه میسر خواهد بود.

- پس از ارسال درخواست عضویت و آغاز فرایند جذب و پذیرش، هماهنگی بازدید از پارک فناوری پردیس از سوی کارشناسان اداره کل امور شرکتهای دانش بنیان به عمل خواهد آمد.
فرم‌‌هاي درخواست عضويت(استیجاری و اراضی)


طرح توجیهی