ساختار سازمانی

آخرین اخبار

29 آبان 1397
دورهمی برگزارکنندگان رویدادهای کارآفرینی؛
29 آبان 1397
برگ زرین دیگر در کارنامه افتخارات پارک فناوری پردیس؛

معاونین و مدیران


مهندس مهدی صفاری‌نیا
رییس پارك فناوري پرديس
و دبير هيات امنا


مهندس امین‌رضا خالقیان
مدیرکل ارتباطات و امور بين‌المللمهندس اکبر قنبرپور
رییس مرکز فن بازار ملي ايران


مهندس محسن علی اکبریان
رییس اداره توسعه فن بازارهامهندس حمید قدرت‌بین
سرپرست دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری


مهندس محسن پیلان نژاد
رییس گروه توسعه سازمانی


مهندس مهدی مختاری
رییس گروه فناوری اطلاعات......
مشاور رييس و مدیر حراستمهندس سیدعلی هزاوه
مدیر مرکز رشد فناوري نخبگان


مهندس محمدحسین قراییان
معاون فنی و اجرایی


مهندس حمید خردنیا
مشاور رییس و قائم‌مقام معاونت فنی و اجراییمحمدسعید عباسی
سرپرست اداره‌كل امورپشتيباني و خدمات عموميمهندس احمد شیرازنژاد
سرپرست اداره‌كل عمران و توسعهمهندس رضا ايلبگي
سرپرست اداره‌كل بهره‌برداري و مهندسيمهندس حسین صابری
معاون توسعه فناوري


............
مشاور رییس و مدیرکل امور شركت هاي دانش بنيانمهندس احمد عسگري
رييس مركز تجاري سازي و خدمات فناوريمجتبي جباري‌پور
سرپرست دفتر امور پژوهش و فناوريمهندس محمدحسین عسکری
سرپرست مرکز توسعه کسب و کار فناوریمهندس مهدی عظیمیان زواره
مدیر کارخانه نوآوریمهندس حمید قدرت‌بین
معاون توسعه مديريت و منابع انساني


مديريت امور حقوقیحمید حسین‌زاده
مدیر امور ماليیاسر یاوری‌فر
مدیر امور اداريمهدی رمضانی قمصري
رییس اداره کارگزینی و رفاه