ساختار سازمانی

آخرین اخبار

24 مرداد 1396
راه اندازی فن بازار تخصصی صنعت گاز و توسعه بازار فناوري شركت‌هاي فعال در این صنعت ؛
23 مرداد 1396
بررسی آخرین تغییرات، به همراه پنل پرسش و پاسخ با حضور رییس شعبه تامین اجتماعی رودهن

معاونین و مدیرانمهندس مهدی صفاری‌نیا
رییس پارك فناوري پرديس
 و دبير هيات امنا


علی رهنما
مشاور عالی رییسمهندس امین‌رضا خالقیان
مدیرکل ارتباطات و امور بين‌المللمهندس اکبر قنبرپور
رییس مرکز فن بازار ملي ايرانمهندس حمید قدرت‌بین
سرپرست دفتر برنامه، بودجه و تحول اداریمحمدحسن نوید
مشاور رييس و مدیر حراستمهندس سید علی هزاوه
مدیر مرکز رشد فناوري نخبگان
مهندس سعید سعادت پور
معاون فنی و اجراییمهندس حمید خردنیا
مشاور رییس و مدیرکل عمران و توسعهمهندس حسنعلی حق شناس
مديركل امورپشتيباني و خدمات عموميرضا ايلبگي
سرپرست اداره‌كل بهره‌برداري و مهندسي
مهندس حسین صابری
معاون توسعه فناوري 


 امیرحسین نیکوگفتار
مشاور رییس و مدیرکل امور شركت هاي دانش بنيانمهندس احمد عسگري
رييس مركز تجاري سازي و خدمات فناوريمجتبي جباري‌پور
سرپرست دفتر امور پژوهش و فناوري
 مهندس حمید قدرت بین
معاون توسعه مديريت و منابع انساني 
مديريت امور حقوقیحمید حسین زاده
مدیر امور ماليیاسر یاوری‌فر
مدیر امور اداري