ساختار سازمانی

آخرین اخبار

معاونین و مدیرانمهندس مهدی صفاری‌نیا
رییس پارك فناوري پرديس
 و دبير هيات امنا


علی رهنما
مشاور عالی رییسمهندس امین‌رضا خالقیان
مدیرکل ارتباطات و امور بين‌المللمهندس اکبر قنبرپور
رییس مرکز فن بازار ملي ايران


مهندس محسن علی اکبریان
رییس اداره توسعه فن بازارهامهندس حمید قدرت‌بین
سرپرست دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری


مهندس محسن پیلان نژاد
رییس گروه توسعه سازمانی


مهندس مهدی مختاری
رییس گروه فناوری اطلاعاتمحمدحسن نوید
مشاور رييس و مدیر حراستمهندس سیدعلی هزاوه
مدیر مرکز رشد فناوري نخبگان
مهندس محمدحسین قراییان
معاون فنی و اجراییمهندس حمید خردنیا
مشاور رییس و مدیرکل عمران و توسعهمهندس محمدحسين قراييان
سرپرست اداره‌كل امورپشتيباني و خدمات عموميمهندس رضا ايلبگي
سرپرست اداره‌كل بهره‌برداري و مهندسي
مهندس حسین صابری
معاون توسعه فناوري 


 امیرحسین نیکوگفتار
مشاور رییس و مدیرکل امور شركت هاي دانش بنيان


مهندس مهدی عظیمیان زواره
رییس اداره جذب و پذیرش شرکت هامهندس احمد عسگري
رييس مركز تجاري سازي و خدمات فناوريمجتبي جباري‌پور
سرپرست دفتر امور پژوهش و فناوري


مهندس محمدحسین عسکری
سرپرست مرکز توسعه کسب و کار فناوری
 مهندس حمید قدرت‌بین
معاون توسعه مديريت و منابع انساني 
مديريت امور حقوقیحمید حسین‌زاده
مدیر امور ماليیاسر یاوری‌فر
مدیر امور اداري


مهدی رمضانی قمصري
رییس اداره کارگزینی و رفاه