ساختار سازمانی

آخرین اخبار

28 دی 1395
حمایت 50 درصدی وزارت صمت به منظور حضور شرکتهای عضو پارک فناوری پردیس؛
27 دی 1395
50 درصد هزینه ها تحت پوشش پارک فناوری پردیس؛

معاونین و مدیرانمهندس مهدی صفاری‌نیا
رییس پارك فناوري پرديس
 و دبير هيات امنا


علی رهنما
مشاور عالی رییسمهندس امین‌رضا خالقیان
مدیرکل ارتباطات و امور بين‌المللمهندس اکبر قنبرپور
رییس مرکز فن بازار ملي ايرانمهندس حمید قدرت‌بین
سرپرست دفتر برنامه، بودجه و تحول اداریمحمدحسن نوید
مشاور رييس و مدیر حراستمهندس سید علی هزاوه
مدیر مرکز رشد فناوري نخبگان
مهندس سعید سعادت پور
معاون فنی و اجراییمهندس حمید خردنیا
مشاور رییس و مدیرکل عمران و توسعهمهندس حسنعلی حق شناس
مديركل امورپشتيباني و خدمات عموميعليرضا رضواني‌نيا
مديركل بهره‌برداري و مهندسي
مهندس حسین صابری
معاون توسعه فناوري 


 امیرحسین نیکوگفتار
مشاور رییس و مدیرکل امور شركت هاي دانش بنيانمهندس احمد عسگري
سرپرست مركز تجاري سازي و خدمات فناوريمجتبي جباري‌پور
سرپرست دفتر امور پژوهش و فناوري
 مهندس حمید قدرت بین
معاون توسعه مديريت و منابع انساني مهندس حمید قدرت بین
سرپرست مديريت امور حقوقیحمید حسین زاده
مدیر امور ماليیاسر یاوری‌فر
مدیر امور اداري