ساختار سازمانی

آخرین اخبار

25 مهر 1396
هر بانو می تواند يك سفير فناوری باشد؛
25 مهر 1396
همفکری برای پیشرفت علمی و فناوری جهان اسلام با تشکیل شبکه فعال دانشجویی؛

معاونین و مدیرانمهندس مهدی صفاری‌نیا
رییس پارك فناوري پرديس
 و دبير هيات امنا


علی رهنما
مشاور عالی رییسمهندس امین‌رضا خالقیان
مدیرکل ارتباطات و امور بين‌المللمهندس اکبر قنبرپور
رییس مرکز فن بازار ملي ايرانمهندس حمید قدرت‌بین
سرپرست دفتر برنامه، بودجه و تحول اداریمحمدحسن نوید
مشاور رييس و مدیر حراستمهندس سیدعلی هزاوه
مدیر مرکز رشد فناوري نخبگان
مهندس محمدحسین قراییان
معاون فنی و اجراییمهندس حمید خردنیا
مشاور رییس و مدیرکل عمران و توسعهمهندس حسنعلی حق شناس
مديركل امورپشتيباني و خدمات عموميرضا ايلبگي
سرپرست اداره‌كل بهره‌برداري و مهندسي
مهندس حسین صابری
معاون توسعه فناوري 


 امیرحسین نیکوگفتار
مشاور رییس و مدیرکل امور شركت هاي دانش بنيانمهندس احمد عسگري
رييس مركز تجاري سازي و خدمات فناوريمجتبي جباري‌پور
سرپرست دفتر امور پژوهش و فناوري

محمدحسین عسکری
سرپرست مرکز توسعه کسب و کار فناوری
 مهندس حمید قدرت‌بین
معاون توسعه مديريت و منابع انساني 
مديريت امور حقوقیحمید حسین‌زاده
مدیر امور ماليیاسر یاوری‌فر
مدیر امور اداري