ساختار سازمانی

آخرین اخبار

27 شهریور 1397
رییس پارک فناوری پردیس؛
26 شهریور 1397
همزمان با مراسم عزاداری و با حضور محققان صورت گرفت؛

معاونین و مدیران


مهندس مهدی صفاری‌نیا
رییس پارك فناوري پرديس
و دبير هيات امنا


گروه مشاوران رياستمهندس امین‌رضا خالقیان
مدیرکل ارتباطات و امور بين‌المللمهندس اکبر قنبرپور
رییس مرکز فن بازار ملي ايران


مهندس محسن علی اکبریان
رییس اداره توسعه فن بازارهامهندس حمید قدرت‌بین
سرپرست دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری


مهندس محسن پیلان نژاد
رییس گروه توسعه سازمانی


مهندس مهدی مختاری
رییس گروه فناوری اطلاعاتمحمدحسن نوید
مشاور رييس و مدیر حراستمهندس سیدعلی هزاوه
مدیر مرکز رشد فناوري نخبگان


مهندس محمدحسین قراییان
معاون فنی و اجرایی


مهندس حمید خردنیا
مشاور رییس و قائم‌مقام معاونت فنی و اجراییمحمدسعید عباسی
سرپرست اداره‌كل امورپشتيباني و خدمات عموميمهندس احمد شیرازنژاد
سرپرست اداره‌كل عمران و توسعهمهندس رضا ايلبگي
سرپرست اداره‌كل بهره‌برداري و مهندسيمهندس حسین صابری
معاون توسعه فناوري


امیرحسین نیکوگفتار
مشاور رییس و مدیرکل امور شركت هاي دانش بنيان


مهندس مهدی عظیمیان زواره
رییس اداره جذب و پذیرش شرکت هامهندس احمد عسگري
رييس مركز تجاري سازي و خدمات فناوريمجتبي جباري‌پور
سرپرست دفتر امور پژوهش و فناوري


مهندس محمدحسین عسکری
سرپرست مرکز توسعه کسب و کار فناوریمهندس حمید قدرت‌بین
معاون توسعه مديريت و منابع انسانيمديريت امور حقوقیحمید حسین‌زاده
مدیر امور ماليیاسر یاوری‌فر
مدیر امور اداري


مهدی رمضانی قمصري
رییس اداره کارگزینی و رفاه