ساختار سازمانی

آخرین اخبار

28 اسفند 1395
در آخرین روز کاری سال 1395 انجام گرفت؛
26 اسفند 1395
بهار آمد و شمشادها جوان شده است؛

معاونین و مدیرانمهندس مهدی صفاری‌نیا
رییس پارك فناوري پرديس
 و دبير هيات امنا


علی رهنما
مشاور عالی رییسمهندس امین‌رضا خالقیان
مدیرکل ارتباطات و امور بين‌المللمهندس اکبر قنبرپور
رییس مرکز فن بازار ملي ايرانمهندس حمید قدرت‌بین
سرپرست دفتر برنامه، بودجه و تحول اداریمحمدحسن نوید
مشاور رييس و مدیر حراستمهندس سید علی هزاوه
مدیر مرکز رشد فناوري نخبگان
مهندس سعید سعادت پور
معاون فنی و اجراییمهندس حمید خردنیا
مشاور رییس و مدیرکل عمران و توسعهمهندس حسنعلی حق شناس
مديركل امورپشتيباني و خدمات عموميعليرضا رضواني‌نيا
مديركل بهره‌برداري و مهندسي
مهندس حسین صابری
معاون توسعه فناوري 


 امیرحسین نیکوگفتار
مشاور رییس و مدیرکل امور شركت هاي دانش بنيانمهندس احمد عسگري
سرپرست مركز تجاري سازي و خدمات فناوريمجتبي جباري‌پور
سرپرست دفتر امور پژوهش و فناوري
 مهندس حمید قدرت بین
معاون توسعه مديريت و منابع انساني 
مديريت امور حقوقیحمید حسین زاده
مدیر امور ماليیاسر یاوری‌فر
مدیر امور اداري