شما اینجا هستید.: خانهمعرفیپارک فناوری سلامتموقعیت

آخرین اخبار

02 آذر 1396
عرضه اپلیکیشن‌های حوزه پرداخت توسط محققین پارک فناوری پردیس؛
01 آذر 1396
مدیریت خود،

پارک فناوری سلامت

موقعیت