شما اینجا هستید.: خانهمعرفیپارک فناوری سلامتموقعیت

آخرین اخبار

28 خرداد 1398
به همت پارک فناوری پردیس صورت گرفت
28 خرداد 1398
شعبه پارک فناوری پردیس در مسیر توسعه؛

پارک فناوری سلامت

موقعیت