شما اینجا هستید.: خانهمعرفیپارک فناوری سلامتموقعیت

آخرین اخبار

27 مرداد 1397
گزارش میدانی از یک روز شاد در پارک فناوری پردیس:
27 مرداد 1397
به کوشش مرکز تجاری سازی پارک فناوری پردیس؛

پارک فناوری سلامت

موقعیت