شما اینجا هستید.: خانهمعرفیپارک فناوری سلامتموقعیت

آخرین اخبار

28 دی 1395
حمایت 50 درصدی وزارت صمت به منظور حضور شرکتهای عضو پارک فناوری پردیس؛
27 دی 1395
50 درصد هزینه ها تحت پوشش پارک فناوری پردیس؛

پارک فناوری سلامت

موقعیت