ارتباط با ما

آخرین اخبار

06 فروردین 1398
با آغازین روزهای فصل بهار؛
01 فروردین 1398
در پيام نوروزي مقام معظم رهبري؛

هماهنگي بازديد از پارك

 


به منظور برنامه‌ريزي دقيق جهت بازديد از پارك فناوري پرديس یا شعب پارک، اقدامات ذيل مورد نظر مي‌باشد:


تدوين درخواست بازديد:

در سربرگ سازمان/نهاد/شركت متقاضي بازديد- همراه با نام و نام خانوادگی و سمت- با امضا و مهر- تاریخ و شماره نامه


مخاطب نامه: 

- سازمان های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با هدف بازدید از پارک به منظور عضویت در پارک: جناب آقای نیکوگفتار؛ مشاور رييس و مدیرکل امور شرکتهای دانش بنیان پارک فناوری پردیس

- مراکز پژوهشی: جناب آقای مهندس صابری؛ معاون توسعه فناوری پارک فناوری پردیس

- بازدیدهای دانشجویی: جناب آقای جباری‌پور؛ سرپرست دفتر امور پژوهش و فناوری پارک فناوری پردیس

- بازدید از کارخانه نوآوری آزادی-کارخانه نوآوری های‌وی: جناب آقای عظیمیان؛ مدیر کارخانه نوآوری آزادی و امور شعب پارک فناوری پردیس

- سایر دستگاههای دولتی: جناب آقاي مهندس خالقيان، مديركل ارتباطات و امور بين‌الملل پارك فناوري پرديس

- درخصوص شرکتهای خصوصی و واحدهای فناور: پس از ارسال درخواست عضویت و آغاز فرایند جذب و پذیرش، هماهنگی بازدید از پارک فناوری پردیس از سوی کارشناسان اداره کل امور شرکتهای دانش بنیان به عمل خواهد آمد.نكات مندرج در نامه: 

-اشاره به نام و سمت بازديدكنندگان با قيد تعداد

-اشاره به اهداف بازديد

-تعيين دو تاريخ و زمان پيشنهادي براي بازديد

-معرفی نماینده جهت هماهنگی با قید شماره تماس ثابت و همراه.


نحوه ارسال:

پس از تهيه نامه مطابق با موارد ذکر شده، به شماره 76250100-021 دورنگار گردد.

پس از ارسال دورنگار حتما از دبيرخانه پارك به شماره 76250250-021 داخلي 4447 پيگيري وصول انجام گردد.