شما اینجا هستید.: خانهمعرفیپارک فناوری سلامتهیات امنا

پارک فناوری سلامت

آخرین اخبار

28 اردیبهشت 1398
با حکم سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور؛
28 اردیبهشت 1398
فراخوان شركت در مسابقه «نونما»

هیات امنا


 

مهندس انوشیروان محسنی بندپی


دکتر رضا رحمانی
دکتر سعید نمکی
استاندار تهران
وزیر صنعت، معدن و تجارت
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی