شما اینجا هستید.: خانهمعرفیپارک فناوری سلامتهیات امنا

پارک فناوری سلامت

آخرین اخبار

27 شهریور 1398
مدیرکل جذب و پذیرش واحدهای فناور پارک فناوری پردیس خبر داد:
27 شهریور 1398
مدیر کل نظارت و ارزیابی واحدهای فناور پارک فناوری پردیس در رادیو گفتگو؛

هیات امنا


 

مهندس انوشیروان محسنی بندپی


دکتر رضا رحمانی
دکتر سعید نمکی
استاندار تهران
وزیر صنعت، معدن و تجارت
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی