آخرین اخبار

28 اردیبهشت 1398
با حکم سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور؛
28 اردیبهشت 1398
فراخوان شركت در مسابقه «نونما»

گزارش‌هاي سالانه

مجموع سرمایهگذاری واحدهاي فناور عضو پارك طي سال هاي 1391 و 1392
واحدهاي فناور عضو پارك فناوري پرديس طي سال هاي 91 و 92 در بخش احداث فضاهای پژوهشی و فناوری 1512 میلیارد ریال سرمایه گذاری کرده اند.
میزان سرمایه گذاری در بخش تجهیز فضاها نیز 1247 میلیارد ریال بوده است.
در مجموع، کل سرمایهگذاری در سال 1391 به 981 میلیارد ریال میرسد.گزارش كلي

سرمايه گذاري واحدهاي فناور عضو پارك تا پايان سال 1392

واحدهاي فناور عضو پارك فناوري پرديس از ابتداي سال 1383 كه عمليات واگذاري اراضي فاز اول پارك (پرديس نوآوري) آغاز گرديده است تا پايان سال 1392 رقمي بالغ بر 4870 ميليارد ريال در پارك فناوري پرديس سرمايه‌گذاري نموده‌اند. 

سرمايه­گذاري اين واحدهاي فناور، در 3 حوزه خريد زمين، احداث ساختمان و ايجاد فضاهاي پژوهشي و بالأخره تجهيز فضاهاي پژوهشي (ابزارآلات، آزمايشگاههاي تخصصي، مواد اوليه، دستگاهها و ماشين­هاي كارگاه، رايانه و لوازم اداري و ...) بوده است.

توضيح: ميزان سرمايهگذاري دولتي در پارك فناوري پرديس از ابتداي تاسيس، يك دهم سرمايهگذاري بخش خصوصي است.