ارتباط با ما

آخرین اخبار

29 آبان 1397
دورهمی برگزارکنندگان رویدادهای کارآفرینی؛
29 آبان 1397
برگ زرین دیگر در کارنامه افتخارات پارک فناوری پردیس؛

پیشنهادات و نظرات

فیلدهایی که دارای علامت هستند، ضروری می باشند.