شما اینجا هستید.: خانهامکاناتامکانات منطقه‌خدماتی

امکانات منطقه‌

آخرین اخبار

27 شهریور 1398
مدیرکل جذب و پذیرش واحدهای فناور پارک فناوری پردیس خبر داد:
27 شهریور 1398
مدیر کل نظارت و ارزیابی واحدهای فناور پارک فناوری پردیس در رادیو گفتگو؛

خدماتی

معرفی مراکز خدماتی شهر جدید پردیس

با توجه به فاصله جغرافیایی کوتاه بین مناطق شهری، شهرستان پردیس امکانات خدماتی مطلوبی در این منطقه تجمیع شده است. صرفنظر از سایر مراکز خدماتی این شهرستان، شهر پردیس از خدمات مراکز زیر بهره می برد؛


1- اداری؛ 12 مرکز اداری بعلاوه ادارت تعاون و صنعت، معدن و تجارت که به تازگی ایجاد شده اند( کلیک کنید)

2- خدمات حوزه سلامت؛ یک بیمارستان تخصصی، مرکز بهداشتی و درمانی، سه درمانگاه خصوصی و یک مرکز اورژانس(کلیک کنید)،

3- خدمات بانکی و اعتباری؛ شعب پنج بانک دولتی و دو موسسه مالی وبانک خصوصی(کلیک کنید)

4-خدمات مراکز مذهبی، فرهنگی و هنری؛ پنج مسجد، دو مرکز فرهنگی و کتابخانه و یک نگارخانه(کلیک کنید)، 

5- مراکز خرید؛ 17 مرکز خرید و مجتمع تجاری(کلیک کنید)

6- مراکز ورزشی و تفریحی؛ 5 مرکز(کلیک کنید).