شما اینجا هستید.: خانهمعرفیاهداف و مأموریت‌هاراهبردها

اهداف و مأموریت‌ها

آخرین اخبار

28 دی 1395
حمایت 50 درصدی وزارت صمت به منظور حضور شرکتهای عضو پارک فناوری پردیس؛
27 دی 1395
50 درصد هزینه ها تحت پوشش پارک فناوری پردیس؛

راهبردها


بر اساس برنامه 5 ساله پارك (1392 الي 1396) مصوب هيات امنا پارك، راهبردها و سياست‌هاي اجرايي 5 سال آتي پارك به شرح زير مي‌باشد:
 
راهبرد 1: حمايت از ايجاد شركت‌هاي نوپا و توانمندسازي شركت‌هاي دانش‌بنيان عضو
سياست اجرايي 1: حمایت از ایجاد و توسعه شرکت‌ها در راستاي نيازهاي كشور
سياست اجرايي 2: رصد نوآوري‌ها و کمک به تبادل دانش فني و تجاری‌سازی فناوري و نوآوري در محصولات فناورانه
سياست اجرايي 3: کمک به افزايش توان رقابتي شرکت‌ها براي حضور در بازارهاي بین‌المللی
 
راهبرد 2: ايفاي نقش موثر و کمک به ایجاد، بهبود و گسترش بسترهای توسعه فناوری كشور
سياست اجرايي 1: شناسایی نيازهاي فني و كمك به معرفي توانمندی‌های فناوری کشور
سياست اجرايي 2: تسهيل كسب و كار فناورانه به منظور تقويت شركت‌هاي دانش‌بنيان
سياست اجرايي 3: کمک به توسعه دیپلماسی فناوری
 
راهبرد 3: ارتقاي پارك به مجموعه‌اي هوشمند، پويا، كارآمد، نوآور و موثر در كشور دارای تعامل فعال با سازمان‌های ملی، استانی و منطقه‌ای
سياست اجرايي 1: اصلاح و بهبود الگوهاي توسعه سازمان در پارک
سياست اجرايي 2: ارتقاء و توسعه زیرساخت‌ها و سخت‌افزارهای پارک