شما اینجا هستید.: خانهمعرفیاهداف و مأموریت‌هاراهبردها

اهداف و مأموریت‌ها

آخرین اخبار

27 شهریور 1398
مدیرکل جذب و پذیرش واحدهای فناور پارک فناوری پردیس خبر داد:
27 شهریور 1398
مدیر کل نظارت و ارزیابی واحدهای فناور پارک فناوری پردیس در رادیو گفتگو؛

راهبردها


بر اساس برنامه 5 ساله پارك (1392 الي 1396) مصوب هيات امنا پارك، راهبردها و سياست‌هاي اجرايي 5 سال آتي پارك به شرح زير مي‌باشد:
 
راهبرد 1: حمايت از ايجاد شركت‌هاي نوپا و توانمندسازي شركت‌هاي دانش‌بنيان عضو
سياست اجرايي 1: حمایت از ایجاد و توسعه شرکت‌ها در راستاي نيازهاي كشور
سياست اجرايي 2: رصد نوآوري‌ها و کمک به تبادل دانش فني و تجاری‌سازی فناوري و نوآوري در محصولات فناورانه
سياست اجرايي 3: کمک به افزايش توان رقابتي شرکت‌ها براي حضور در بازارهاي بین‌المللی
 
راهبرد 2: ايفاي نقش موثر و کمک به ایجاد، بهبود و گسترش بسترهای توسعه فناوری كشور
سياست اجرايي 1: شناسایی نيازهاي فني و كمك به معرفي توانمندی‌های فناوری کشور
سياست اجرايي 2: تسهيل كسب و كار فناورانه به منظور تقويت شركت‌هاي دانش‌بنيان
سياست اجرايي 3: کمک به توسعه دیپلماسی فناوری
 
راهبرد 3: ارتقاي پارك به مجموعه‌اي هوشمند، پويا، كارآمد، نوآور و موثر در كشور دارای تعامل فعال با سازمان‌های ملی، استانی و منطقه‌ای
سياست اجرايي 1: اصلاح و بهبود الگوهاي توسعه سازمان در پارک
سياست اجرايي 2: ارتقاء و توسعه زیرساخت‌ها و سخت‌افزارهای پارک