پارک در یک نگاه

آخرین اخبار

27 شهریور 1397
رییس پارک فناوری پردیس؛
26 شهریور 1397
همزمان با مراسم عزاداری و با حضور محققان صورت گرفت؛

گواهینامه‌ها و تقدیرنامه‌ها