شما اینجا هستید.: خانهپادکستانتشاراتفصل‌نامه

انتشارات

آخرین اخبار

25 تیر 1397
جا به جایی شاغلین و مراجعین در سطح پارک؛
25 تیر 1397
از سوی وزیر صنعت معدن و تجارت؛

فصل‌نامه


فصلنامه پارک فناوری پردیس که هم اکنون چهاردهمین سال انتشار خود را سپری میکند؛ زمینه ای برای اطلاع رسانی آخرین رویدادها و دستاوردهای پارک فناوری پردیس و شرکتهای دانش بنیان عضو محسوب می شود. این فصلنامه در پایان هر فصل برای مخاطبین خاص از جمله روسای قوا، وزرا و مدیران ارشد دولتی، مدیران دانشگاهها و مراکز پژوهشی، مدیران پارک ها و مراکز رشد، بنگاهها و شرکتها بزرگ صنعتی و مالی و شرکت های دانش بنیان ارسال می شود. جامعه مخاطبین این فصلنامه به بیش از هزار مشترک می رسد.
فصلنامه پارک فناوری پردیس، حاوی مطالبی از قبیل مقالات علمی در حوزه مدیریت فناوری و تجاریسازی، معرفی آخرین تحولات در حوزه فناوری کشور، بازار فناوری، دستاوردهای شرکت های عضو پارک، مصاحبه با مدیران عامل شرکتهای عضو پارک، گزارش رویدادهای ملی و بین المللی پارک، گزارشهای خبری، اخبار و بخش بین الملل میباشد.

این نشریه در بخش تامین محتوا با همکاری و مشارکت شرکت های دانش بنیان عضو و نیز دانشجویان و پژوهشگران حوزه های مختلف مدیریت فناوری و مراکز وابسته از جمله فن بازارهای منطقه ای، مراکز رشد اقماری و سایر مراکز وابسته به پارک فناوری پردیس منتشر می شود.