اخبار و رویدادها

اخبار
26 شهریور 1397
همزمان با مراسم عزاداری و با حضور محققان صورت گرفت؛
24 شهریور 1397
150 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری تنها یک شرکت در پارک فناوری پردیس در سال 97؛
20 شهریور 1397
با حضور خواهران و برادران شاغل برگزار خواهد شد؛
19 شهریور 1397
19 شهریور 1397
حوزه سلامت، فناوری اطلاعات و انرژی؛
17 شهریور 1397
کمک به تأمین تجهیزات دندانپزشکی توسط محققان پارک فناوری پردیس
17 شهریور 1397
توسط محققین شرکت‌های عضو پارک صورت گرفت
17 شهریور 1397