اخبار
27 تیر 1398
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بازدید از پارک فناوری پردیس:
24 تیر 1398
فرصتی برای تسهیل روابط میان تولیدکنندگان و صنعتگران حوزه آب
24 تیر 1398
با تلاش یک شرکت فناور پارک پردیس محقق شد
22 تیر 1398
به همت شبکه فن بازار ملی ایران و فدراسیون ورزش های همگانی؛
18 تیر 1398
23 تیرماه در صندوق نوآوری و شکوفایی
18 تیر 1398
با حضور کارکنان مستقر در پارک فناوری پردیس و خانواده آنها