اخبار و رویدادها

اخبار
25 تیر 1397
جا به جایی شاغلین و مراجعین در سطح پارک؛
25 تیر 1397
25 تیر 1397
نارضایتی محققان داخلی از واردات محصولات دارای مشابه داخلی
23 تیر 1397
19 تیر 1397
با هدف آشنایی با مبانی برگزاری یک مذاکره موفق برگزار می شود
17 تیر 1397
همزمان با همایش بین المللی بیمارستان هوشمند؛
16 تیر 1397
دبیر هفتمین نمایشگاه اینوتکس 2018 از اهداف برگزاری این نمایشگاه می‌گوید