اخبار و رویدادها

اخبار
28 اسفند 1395
26 اسفند 1395
24 اسفند 1395
17 اسفند 1395
استاندار اتریش علیا در بازدید از پارک فناوری پردیس:
17 اسفند 1395
16 اسفند 1395
معاون نخست وزیر جمهوری اسلوواکی در بازدید از پارک فناوری پردیس:
16 اسفند 1395
دکتر ستاری در افتتاحیه شبکه نوآوری:
16 اسفند 1395
بستری برای حرکت به سوی آینده ای دانش بنیان؛
16 اسفند 1395
ارتقای اقتصاد کشور از مسیر شرکت‌های دانش‌بنیان