اخبار و رویدادها

اخبار
25 مهر 1396
هر بانو می تواند يك سفير فناوری باشد؛
25 مهر 1396
همفکری برای پیشرفت علمی و فناوری جهان اسلام با تشکیل شبکه فعال دانشجویی؛
22 مهر 1396
مشاوران انرژی تهران و طلوع باور جوانان پارس در مهر 96 به صورت رسمی مستقر شدند؛
22 مهر 1396
معرفی بخشی از فعالیت های اداره کل امور شرکت های دانش بنیان
20 مهر 1396
19 مهر 1396
17 مهر 1396
نشست بین المللی صندوق های سرمایه گذاری جسورانه با محوریت کشورهای دی-هشت؛
16 مهر 1396
با حضور بیش از 90 نفر از دانشجویان جهان اسلام در محل پارک فناوری پردیس؛
16 مهر 1396
16 مهر 1396
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری در فستیوال رنگ و رزین خبر داد؛