اخبار
04 اردیبهشت 1398
به‌منظور گسترش تبادلات فناورانه‌ي بين‌الملل؛
03 اردیبهشت 1398
03 اردیبهشت 1398
03 اردیبهشت 1398
02 اردیبهشت 1398
باهدف التیام آلام هم‌وطنان و بررسي راهكارهاي فناورانه حل مشكلات؛
28 فروردین 1398
توسط پارک فناوری پردیس؛
28 فروردین 1398