اخبار
22 مهر 1396
مشاوران انرژی تهران و طلوع باور جوانان پارس در مهر 96 به صورت رسمی مستقر شدند؛

به تازگی دو شرکت مشاوران انرژی تهران و طلوع باور جوانان پارس در پارک فناوری مستقر شدند که در ادامه علاوه بر آشنایی، بخشی از صحبت های مدیران این شرکت ها را می خوانید: