اخبار


 

پارک فناوری پردیس درنظر دارد فراخوان شناسایی وارزیابی کیفی سرمایه‌گذار جهت مشارکت در مناقصه عمومی پروژه آماده‌سازی و احداث آزمایشگاه فاز سوم پارک فناوری پردیس را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

به گزارش روابط عمومی پارک فناوری پردیس، کلیهمراحل برگزاری فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوت‌نامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) ستاد(به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ97/12/23می‌باشد. اطلاعاتو اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند شناسایی و ارزیابیکیفی و ارسال دعوت‌نامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

·مدت انجام کار: 30 ماه شمسی

·محل اجرای پروژه: فاز سوم پارک فناوری پردیس

·برآورد اجرای پروژه بر اساس فهرست‌بهای سال 1397 سازمان برنامه‌وبودجه با احتساب کلیه ضرایب بالاسری، منطقه‌ای، طبقات و تجهیز کارگاه‌های مقطوع حدوداً 484 میلیارد ریال می‌باشد.

·شرایط متقاضیان اشخاص حقوقی (شرکت سهامی خاص، عام و تعاونی‌های سرمایه‌گذاری معتبر) واجد شرایط و دارای سوابق کاری مرتبط و دارای سرمایه ثبتی حداقل 300 میلیارد ریال

·مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی: 98/01/23

·مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی:98/01/31

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار:تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج، کد پستی 1627163871 تلفن: 76250250 -021 داخلی:4424 - 4204 نمابر: 76250100-021

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934 - 021

دفتر ثبت‌نام: 88969737 و85193768

 

  • بازدیدکنندگان: 83
  • (رتبه بندی جاری 0.0/5 ستاره ها) مجموع آرا: 0
  • 0 0

نظری وجود ندارد.

پاسخ