اخبار و رویدادها

رده بندی بین‌المللی

اخبار
02 خرداد 1397
15 اسفند 1396
استفاده محققان از دستگاه ساخت شرکت آرا پژوهش مستقر در پارک فناوری پردیس؛
14 اسفند 1396
تأمین مالی در توسعه این پارک می‌تواند به انتقال فناوری در حوزه بین‌المللی کمک کند؛
27 دی 1396
در بازدید وزیر علوم، فناوری و دفاع پاکستان از پارک فناوری پردیس مطرح شد؛
04 دی 1396
در پنجمین هم‌اندیشی دانشجویان ایرانی خارج از کشور انجام شد
13 آذر 1396
یکی از اهداف برگزاری نشست سرمایه گذاری فناوری گروه دی-هشت در تهران به ثمرنشست؛
13 آذر 1396
توسط معاون علمی و فناوری رییس جمهور انجام گرفت؛
13 آذر 1396
دبیر کل سازمان D-8 در اولین نشست سرمایه گذاری فناوری؛