رده بندی بین‌المللی

اخبار
17 مهر 1398
مدیر عامل شرکت نوآور برتر پارک،‌ از اهمیت نقش تسهیلگری پارک فناوری پردیس می‌گوید؛
15 مهر 1398
15 مهر 1398
با شیوه درمانی شرکت تازه استقرار یافته در پارک فناوری پردیس محقق می‌شود؛
02 مهر 1398
همزمان با هشتمین نشست شورای سیاست‌گذاری جایزه مصطفی(ص)
25 شهریور 1398
در راستای تقویت ارتباط دانشجویان و دانشمندان جوان کشور با دانشمندان برجسته جهان اسلام
24 شهریور 1398
نشست بین‌المللی آشنایی صنایع با دستاوردهای دانشمندان جهان اسلام «ایسا» (EISA)