رده بندی بین‌المللی

اخبار
28 خرداد 1398
22 خرداد 1398
20 خرداد 1398
فردا بازدید از نمایشگاه اینوتکس 2019
18 خرداد 1398
با شعار «اکوسیستم نوآوری و فناوری، زیر یک سقف»
13 خرداد 1398
18 اردیبهشت 1398
سفیر ساحل عاج در پارک فناوری پردیس؛
17 اردیبهشت 1398