رده بندی داخلی

اخبار
02 شهریور 1398
9 شهریور ماه با حضور شخصیت های برجسته کشوری
22 مرداد 1398
گفتگو با مدیر کل اداره عمران و توسعه زیرساخت پارک فناوری پردیس؛
20 مرداد 1398
نوبازارهای فناوری در اجلاس سالیانه معرفی می‌شوند
14 مرداد 1398
گفتگو با میلاد صدرخانلو درحاشیه فستیوال صنعت دارویی:
06 مرداد 1398
با هدف انتخاب محصولات برتر جهت رونمایی در اجلاس سالیانه
03 مرداد 1398
ویرایش سوم این کتاب آذر ماه منتشر می‌شود