اخبار و رویدادها

رده بندی داخلی

اخبار
25 تیر 1397
جا به جایی شاغلین و مراجعین در سطح پارک؛
25 تیر 1397
نارضایتی محققان داخلی از واردات محصولات دارای مشابه داخلی
24 تیر 1397
استفاده از مهارت دانش پژوهان در حل مسائل کارفرمایان/ محیطی پویا برای جذب ایده های خلاقانه
24 تیر 1397
23 تیر 1397
19 تیر 1397
با هدف آشنایی با مبانی برگزاری یک مذاکره موفق برگزار می شود