رده بندی داخلی

اخبار
07 بهمن 1398
02 بهمن 1398
لزوم توجه کلیه شرکت‌های عضو پارک به آمادگی تجهیزات برق پشتیبان
25 دی 1398
اداره کل ترویج و توسعه خوشه‌های نوآوری اعلام کرد؛
24 دی 1398
به همت اداره کل سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی پارک فناوری پردیس
21 دی 1398
با حضور «سیاوش ملکی‌فر» معاون توسعه این صندوق