رده بندی ملی

اخبار
24 مهر 1398
گفتگو با بنیان‌گذار استارت‌آپ برتر جشنواره جايزه ملي لجستيك؛ شرکت مستقر در پارک فناوری پردیس
20 مهر 1398
20 مهر 1398
در جریان نمایشگاه ایران ساخت در حسینیه امام خمینی(ره)
17 مهر 1398
مدیر عامل شرکت نوآور برتر پارک،‌ از اهمیت نقش تسهیلگری پارک فناوری پردیس می‌گوید؛
15 مهر 1398
15 مهر 1398
با شیوه درمانی شرکت تازه استقرار یافته در پارک فناوری پردیس محقق می‌شود؛