رده بندی ملی

اخبار
13 آذر 1398
با تلاش شبکه فن بازار ملی ایران
13 آذر 1398
13 آذر 1398
پیرو تفاهم نامه میان پارک فناوری سلامت پردیس و اداره کل تجهیزات پزشکی
10 آذر 1398
توسط اداره کل سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی فناوری
09 آذر 1398
با برگزاری «سیزدهمین نشست سراسری فن بازارها»
09 آذر 1398
رویداد ارائه نیاز «شهرنوآور و توسعه کسب و کارهای فناورانه بر پایه داده»
09 آذر 1398
سورنا ستاری در نشست سراسری فن بازارهای کشور مطرح کرد:
06 آذر 1398
27 آبان 1398
تعداد فن‌بازارهای تحت پوشش شبکه فن‌بازار ملی ایران به 22 رسید
25 آبان 1398
محسن پیلان نژاد مدیرکل دفتر برنامه ریزی و امور اقتصادی پارک فناوری پردیس خبر داد؛