رده بندی ملی

اخبار
28 خرداد 1398
28 خرداد 1398
شعبه پارک فناوری پردیس در مسیر توسعه؛
26 خرداد 1398
رئیس پارک فناوری پردیس مطرح کرد:
25 خرداد 1398
رئیس‌ مجلس در بازدید از پارک فناوری پردیس مطرح کرد:
22 خرداد 1398
در حاشیه نمایشگاه اینوتکس 2019 و به میزبانی پارک فناوری پردیس
22 خرداد 1398