رده بندی ملی

اخبار
26 مرداد 1398
23 مرداد 1398
به بهانه برگزیده شدن پروژه «ایجاد شتابدهنده‌های نوآوری» به عنوان طرح منتخب اقتصاد مقاومتی
20 مرداد 1398
6 دفتر فن بازار دیگر در انتظار شروع فعالیت
19 مرداد 1398
با حمایت از طریق تامین نیمی از حقوق متقاضیان
14 مرداد 1398
گفتگو با میلاد صدرخانلو درحاشیه فستیوال صنعت دارویی:
13 مرداد 1398
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و امور اقتصادی پارک فناوری پردیس خبر داد:
09 مرداد 1398
تا نیمه دوم شهریور ادامه دارد