اخبار و رویدادها

اخبار
19 تیر 1397
با هدف آشنایی با مبانی برگزاری یک مذاکره موفق برگزار می شود
19 تیر 1397
تدوين سياست‌ها و اولويت‌بندي زمينه‌هاي فعاليت پارك
17 تیر 1397
همزمان با همایش بین المللی بیمارستان هوشمند؛
16 تیر 1397
دبیر هفتمین نمایشگاه اینوتکس 2018 از اهداف برگزاری این نمایشگاه می‌گوید
16 تیر 1397
در حاشیه نمایشگاه اینوتکس 2018؛
16 تیر 1397
مهندس مقیمی در بازدید از هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری؛