اخبار و رویدادها

اخبار
09 اسفند 1396
09 اسفند 1396
برگزاری فستیوال نوآوری‌ با همت فن بازار منطقه‌ای استان کرمان؛
07 اسفند 1396
برگزاری نشست هم‌اندیشی کارگزاران مرکز توسعه کسب‌وکار فناوری پارک فناوری پردیس؛
06 اسفند 1396
معرفی پارک فناوری پردیس برای متقاضیان عضویت در مرکز رشد؛
06 اسفند 1396
دوازدهمین فستیوال نوآوری توسط فن‌بازار ملی ایران برگزار شد؛
06 اسفند 1396
در مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیس؛
05 اسفند 1396
توسط محققان شرکت الکترونیک برتر مستقر در پارک فناوری پردیس؛
03 اسفند 1396
03 اسفند 1396
با اپلیکیشن رهسپار سرویس رفت و آمد پارک فناوری پردیس هوشمند شد
02 اسفند 1396