رده بندی ملی

اخبار
08 دی 1398
معاون امور پارلمانی رئیس جمهور در بازدید از کارخانه نوآوری آزادی:
07 دی 1398
با هدف تهیه مصالح و اجرای روشنایی محوطه فاز توسعه پارک
03 دی 1398
وزیر کار و امور اجتماعی ارمنستان در بازدید از کارخانه نوآوری آزادی؛
01 دی 1398
30 آذر 1398
با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
27 آذر 1398
23 آذر 1398
گفتگو با یحیی نوریان مدیرعامل یکی از شرکت‌های برگزیده جشنواره برترین‌های پارک فناوری پردیس
23 آذر 1398
مدیرعامل «سنا برق توان» از موفقیت شرکتش در جشنواره برترین‌های پارک می‌گوید
20 آذر 1398
در سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند