رده بندی ملی

اخبار
20 آذر 1398
افتخاری دیگر برای یکی از شرکت‌های عضو پارک فناوری پردیس
20 آذر 1398
با هدف استفاده از توانمندی‌های شرکت‌ها در بومی‌سازی و تامین نیازهای فناورانه
19 آذر 1398
حضور غرفه فن‌بازار در نمایشگاه شهر هوشمند
18 آذر 1398
پیرو امضای تفاهمنامه میان پارک فناوری پردیس و شورای عالی مناطق آزاد تجاری
18 آذر 1398
رئیس کل بانک مرکزی در بازدید از کارخانه نوآوری آزادی عنوان کرد:
18 آذر 1398
به همت اداره کل سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی پارک فناوری پردیس
13 آذر 1398
با تلاش شبکه فن بازار ملی ایران
13 آذر 1398
13 آذر 1398
پیرو تفاهم نامه میان پارک فناوری سلامت پردیس و اداره کل تجهیزات پزشکی
10 آذر 1398
توسط اداره کل سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی فناوری