اخبار و رویدادها

اخبار
26 مهر 1396
آغاز به کار رویداد سرمایه گذاری Tech Deal؛
26 مهر 1396
اجرای پایلوت توسط شرکت رایکا گستر پلاسما
25 مهر 1396
25 مهر 1396
حضور الوین در نمایشگاه و جشنواره رستوران محبوب مازندران
25 مهر 1396
همفکری برای پیشرفت علمی و فناوری جهان اسلام با تشکیل شبکه فعال دانشجویی؛
22 مهر 1396
دیپلماسی علمی صحیح راه رهایی از وابستگی صنعتی به غرب
22 مهر 1396
مشاوران انرژی تهران و طلوع باور جوانان پارس در مهر 96 به صورت رسمی مستقر شدند؛
22 مهر 1396
معرفی بخشی از فعالیت های اداره کل امور شرکت های دانش بنیان
20 مهر 1396
حضور لینکپ عضو مرکز رشد پارک فناوری پردیس در نمایشگاه جیتکس2017؛
20 مهر 1396