اخبار و رویدادها

اخبار
30 فروردین 1397
در حاشیه نشست مدیران عامل بخش استیجاری و مرکز رشد فناوری نخبگان با مدیران ستادی مطرح شد؛
28 فروردین 1397
گفتگوی خبرگزاری مهر با مدیر یک شرکت دانش بنیان عضو پارک فناوری پردیس:
26 فروردین 1397
مواجهه و مذاکره مستقیم و رودرروی صاحبان ایده و استارتاپ‌ها با سرمایه‌گذارانِ
26 فروردین 1397
پشتیبانی از شرکت‌های دانش بنیان، فناور و اعضای شبکه نوآوری تهران توسط پارک فناوری پردیس؛
22 فروردین 1397
مدیرعامل گروه «حصین قشم» عضو پارک فناوری پردیس:
21 فروردین 1397
معاون علمی و فناوری رییس جمهور در بازدید از گروه حصین عضو پارک فناوری پردیس:
21 فروردین 1397
15 فروردین 1397
رسالت و چشم انداز سال نود و هفت از دیدگاه رییس پارک فناوری پردیس؛
14 فروردین 1397
سرویس‌های ثابت و میان روز در سال 97