رده بندی ملی

اخبار
09 آذر 1398
با برگزاری «سیزدهمین نشست سراسری فن بازارها»
09 آذر 1398
رویداد ارائه نیاز «شهرنوآور و توسعه کسب و کارهای فناورانه بر پایه داده»
09 آذر 1398
سورنا ستاری در نشست سراسری فن بازارهای کشور مطرح کرد:
06 آذر 1398
27 آبان 1398
تعداد فن‌بازارهای تحت پوشش شبکه فن‌بازار ملی ایران به 22 رسید
25 آبان 1398
محسن پیلان نژاد مدیرکل دفتر برنامه ریزی و امور اقتصادی پارک فناوری پردیس خبر داد؛
23 آبان 1398
معرفی توانمندی به اداره کل سرمایه گذاری و بومی سازی فناوری پارک تا 26 آبان ماه
22 آبان 1398
گفتگو با مجتبی طباطبایی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های برگزیده جشنواره برترین‌های پارک فناوری پردیس
20 آبان 1398
توصیه برگزیده جایزه مصطفی(ص) 2019 به جوانان؛