اخبار و رویدادها

اخبار
15 مرداد 1396
عضو مجمع مشورتی توسعه استان های کشور اظهار داشت؛
15 مرداد 1396
چهارمین رويداد استارتاپ دمو توسط مركز فن بازار ملی ایران برگزار شد؛
15 مرداد 1396
در اولین استارتاپ دمو گردشگری عنوان شد:
15 مرداد 1396
حمایت تمام قد کمیسیون گردشگری از استارتاپ های گردشگری؛
14 مرداد 1396
10 مرداد 1396
برگزیدگان دومین دوره اعطای جایزه مصطفی(ص) به مرحله نهایی رسیدند
08 مرداد 1396
با هدف بررسی عملکرد فن بازار منطقه ای خراسان رضوی؛
04 مرداد 1396
توانمندسازی راهبردی نخبگان ، هدف مشترکِ پارک فناوری پردیس و بنیاد ملی نخبگان