اخبار و رویدادها

اخبار
03 مرداد 1396
با حمایت مرکز تجاری‌سازی و خدمات فناوری پارک فناوری پردیس
03 مرداد 1396
مدیرعامل صندوق توسعه فناوری های نوین در نمایشگاه الکامپ:
03 مرداد 1396
دستاورهای پارک فناوری پردیس در نمایشگاه الکامپ؛
02 مرداد 1396
نشست کشورهای عضو سازمان دی-هشت در تهران؛
02 مرداد 1396
محلی برای معرفی، بستری برای بازاریابی
01 مرداد 1396
حمایت ویژه پارک فناوری پردیس از شرکت های عضو؛
30 تیر 1396
28 تیر 1396
نظرات سه تن از تولیدکننده گان نوآور در نشست تخصصی عمران و ساختمان
28 تیر 1396
کارگزار فن بازار ملی ایران خبر داد: