اخبار و رویدادها

اخبار
26 شهریور 1396
25 شهریور 1396
فاران موفق به دریافت نمایندگی از شرکت AEG شد؛
22 شهریور 1396
مدیر کل عمران و توسعه پارک فناوری پردیس خبر داد؛
22 شهریور 1396
21 شهریور 1396
پنجمین استارت‌‌ آپ دمو سلامت و محیط زیست با حضور سرمایه گذاران برگزار شد؛
21 شهریور 1396
در بازدید دانشجویان دانشکده صنعت نفت اهواز از پارک فناوری پردیس مطرح شد؛
21 شهریور 1396
در بازدید مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه خواجه نصیر از پارک مطرح شد؛
21 شهریور 1396
با همکاری مرکز فن بازار ملی ایران و شرکت فرابورس ایران و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛
20 شهریور 1396
20 شهریور 1396
با هدف جذب سرمایه برای استارت آپ ها و توسعه زیست بوم نوآوری کشور؛