رویـدادهـا

تجربیات نظام‌های نو‌آوری منطقه‌ای (2)

پارک فناوری پردیس (جلد اول)

گردآوری تدوین: علی‌اصغر عبادی

ناشر: پارک فناوری پردیس

صاحب امتیاز: پارک فناوری پردیس

نویسنده: علی‌اصغر عبادی

سال چاپ: تابستان 1401

شابک: 2-5-94053-622-978

تعداد صفحات: 138

کتاب تجربیات پارک فناوری پردیس با هدف انتقال تجربه و درس‌آموخته‌ها، از مصاحبه با تیم اولیه راه‌اندازی پارک فناوری پردیس تدوین شده‌است.

هدف کتاب حاضر مستند‌‌سازی تجربیات تیم اولیه راه‌اندازی پارک، آشنایی با فرآیند و روند‌های پیدایش پارک فناوری پردیس و شناخت چالش‌های اساسی راه‌اندازی پارک فناوری پردیس است.

در همین راستا جلد اول این کتاب در ده فصل که ما‌حصل تجربیات تیم اولیه پارک است، تدوین شده ‌است. پشتوانه‎ این اثر، مصاحبه و گرد‌آوری اسناد متعددی است که این درس‌آموخته را می‌توان برای زیست‌بوم فناوری و نو‌‌آوری کشور و مدیران و کارشناسان حاضر و آینده مفید و کار‌آمد دانست.

آن‌چه مد‌نظر است، رشد دانش بومی در حوزه‎ نظام‌های نو‌‌آوری کشور و تجربه از درس‌آموخته‌ها است و امید است صاحب‌نظران و مدیران امور فناوری و نو‌‌آوری کشور به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند.

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1654120837

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir