رویـدادهـا

فهرست مطالب:

پیشگفتار. 9

مقدمه. 13

مصاحبه با دکتر علی دبیریان. 19

نهادهای متولی توسعه نوآوری در سوئیس و شیوه‌های حمایتی آنها 19

برنامه‌های رشد استارتاپ‌ها 20

تقویت ارتباط میان صنعت و دانشگاه و حمایت از تحقیق و توسعه. 24

نقش تنظیمی دولت در جهت‌دهی به تحقیقات... 27

حمایت از خرید محصولات فناورانه. 32

حمایت‌های غیرمالی از نیروی کار متخصص..... 33

نقش آموزش آکادمیک در توسعه فناوری.. 34

نقش شبکه‌های غیررسمی.. 35

زیرساخت‌ها و بستر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی.. 36

حق مالکیت معنوی.. 38

وسعت بازار. 39

فرهنگ کار. 44

ارتقا و پاداش... 46

رقابت‌ها و جوایز نوآوری.. 47

تحلیل و جمع‌بندی.. 49

معرفی برخی از نقش‌آفرینان کلیدی، برنامه‌های رقابتی و جوایز در زیست‌بوم نوآوری سوئیس    53

commission for technology and innovation(CTI) 53

Swiss National Science Foundation(SNSF) 54

Swiss Center for Electronics and Microtechnology(CSEM) 56

Swiss Innovation. 56

جوایز و رقابت‌ها 61

Top 100 Swiss Startup Award. 61

Swiss Innovation Challenge  64

نظام نو آوری سوئیس

تجربیات نظام های نوآوری جهان تجربه تجربه زیسته نظام نوآوری سوئیس

گردآوری تدوین: علی دبیریان

ناشر: پارک فناوری پردیس

صاحب امتیاز: پارک فناوری پردیس‏‫

نویسنده: زهرا حیدری نژاد

سال چاپ: تابستان 1401

شابک: 1-2-94053-622-978

تعداد صفحات: 70

کتاب تجربه زیسته نظام نوآوری سوئیس با هدف انتقال تجربه و درس‌آموخته‌های نظام‌ نوآوری کشور سوئیس از مصاحبه با جناب دبیریان تدوین شده است. هدف کتاب های تجربه زیست شناخت کامل نظام نوآوری کشورهای جهان نمی‌باشد بلکه هدف انتقال تجربیات و درس آموخته‌های افراد در نظام‌های نوآوری سایر کشورها است.لذا این کتاب ماحصل تجربیات جناب آقای دبیریان و مطالب گردآوری شده در خصوص نظام نوآوری کشور سوئیس می‌باشد.

پشتوانه این اثر، مصاحبه و گردآوری استاد متعددی می‌باشد که این درس‌آموخته‌ها را می‌توان برای زیست‌بوم نوآوری ایران و مدیران و کارشناسان حاضر و آینده مفید و کارآمد دانست. آنچه مدنظر است، رشد دانش بومی در حوزه‎ی نظام‌های نوآوری جهان و تجربه از درس‌آموخته‌های دیگر کشورهاست و امید است صاحب‌نظران و مدیران امور فناوری و نوآوری کشور به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند.

 

 

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1654120837

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir