رویـدادهـا

مدیر عامل شرکت Tehran Energy Consultants Co.

ابوالفضل قائمی

مدیرعامل

شناسه ملی: 10101294771

سال تاسیس: 1370

تعداد پرسنل: 244 نفر

حوزه فناوری: خدمات کسب و کار

محل استقرار: پارک فناوری پردیس

نحوه اداره شرکت: سهامی خاص

دفتر مرکزی:

تهــران، خیابــان خرمشــهر، خیابــان عربعلــی (نوبخــت)، كوچــه دوم، پــلاك 6 ، طبقــه دوم و ســوم

پارک فناوری:

خیابان نوآوری 20 پلاک 204

شماره تماس:

75164000

فکس:

75164502

پست الکترونیکی:

tec@tehranenergy.com

www.tehranenergy.com

مشاهده محصولات شرکت

شرکت مشاوران انرژی تهران

Tehran Energy Consultants Co.

شرکت مشاوران انرژی تهران
حوزه فعالیت شرکت:

نفت و گاز و پتروشیمی 

خدمات شرکت:

خدمات فنی مهندسی فعالیت های بالادستی نفت و گاز مطالعات اکتشافی و ارزیابی اقتصادی و ریسک مطالعات مهندسی میدان های هیدروکربوری، توصیف و مانندسازی ارائه برنامه های توسعه میدان های هیدروکربوری طراحی، مهندسی، مدیریت و نظارت بر عملیات حفاری نظارت بر فعالیت های لرزه نگاری، زمین شناسی، نمودارگیری و آزمایش چا ه ها و برنامه های توسعه میدان ها تحقیق و توسعه و آموزش در زمینه فعالیت های بالادستی نفت و گاز

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1657163871

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir