شما اینجا هستید.: خانه › حمل مکانیزه زباله

آخرین اخبار

22 تیر 1399
کتابچه معرفی محصولات تولید شده در پارک فناوری پردیس برای مقابله با کرونا منتشر شد
17 تیر 1399
پارک فناوری پردیس شرکت‌های متقاضی عضویت را پذیرش می‌کند

حمل مکانیزه زباله

خدمات:

جمع آوری و حمل مکانیزه زباله به خارج از پارک؛

مسئـول: آقای دانش؛ ساعات کار: بصـورت یک روز درمیان پس از پایان ساعت اداری؛

شماره تماس: 09126229520 

آدرس دفتر مرکزی: فلکه دوم تهرانپارس، خیابان جعفرپناه،کوچه رحیمی، مجتمع الغدیر، شرکت سپیده پاک سبز اشکان.