شما اینجا هستید.: خانه › دفتر فنی و مهندسی

آخرین اخبار

22 تیر 1399
کتابچه معرفی محصولات تولید شده در پارک فناوری پردیس برای مقابله با کرونا منتشر شد
17 تیر 1399
پارک فناوری پردیس شرکت‌های متقاضی عضویت را پذیرش می‌کند

دفتر فنی و مهندسی

خدمات:

انجام امور فنی و مهندسی، ساختمانی و عمرانی

مسئول: آقای دولتخواهی؛

شماره تماس: 76250742 ؛

آدرس: واقع در محوطه خدمات عمومی جنب ساختمان ستادی پارک، شرکت شهرساز شرق.