شما اینجا هستید.: خانهمعرفیساختار سازمانیشورای پارک

ساختار سازمانی

آخرین اخبار

17 فروردین 1399
تلاش‌های شرکت عضو پارک فناوری پردیس برای مقابله با کرونا
12 فروردین 1399
با تلاش شرکت دانش بنیان پارک فناوری سلامت پردیس

شورای پارک


الف ـ وظایف شورای پارك:
طبق ماده 8 اساسنامه پارك (مصوب شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم،‌ تحقيقات و فناوري مورخ 1384)، وظايف شوراي پارك به شرح زير مي‌باشد:
1 ـ تدوین سیاست‌ها و اولویت‌بندی زمینه‌های فعالیت پارك در چارچوب راهبردهای مصوب هیات امنا
2 ـ تصویب طرح ایجاد مراكز رشد واحدهای فناوری و مراكز خدمات علمی و فناوری و دیگر مراكز مورد نیاز جهت ارائه به سازمان موسس
3 ـ تصویب پذیرش شركت‌ها و موسسات خارجی در راستای تحقق اهداف پارك
4 ـ تصویب امتیازات و كمك‌های مالی یا اعتباری به شرکت‌ها و موسسات عضو پارك اعم از داخلی و خارجی مطابق با ضوابط هیات امنا
5 ـ تدوین آیین نامه داخلی شورا

ب ـ ترکیب اعضای شورای پارك:
طبق ماده 7 اساسنامه پارك (مصوب شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم،‌ تحقيقات و فناوري مورخ 1384)، تركيب اعضاي شوراي پارك به شرح زير مي‌باشد:
 
اعضای حقوقی:
1 ـ رییس پارك (رییس شورا)
2 ـ معاون (مدیر) امور فناوری پارك (دبیر شورا)
3 ـ معاون (مدیر) امور پشتیبانی پارك
4 ـ معاون (مدیر) فن بازار پارك
 
اعضای حقیقی*:
5 ـ یك نماینده از سوی واحدهای فناوری
6 ـ یك نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی یا صنایع منطقه
7 ـ یك نفر صاحب نظر در امور پارک‌های علم و فناوری
8 ـ معاون پژوهشی یكی از دانشگاه‌های تهران
 
*بر طبق اساسنامه پارک، اعضای حقیقی شورای پارک به پیشنهاد رییس پارک و به موجب حکم نایب رییس هیات امنا (معاون علمی و فناوری رییس جمهور) به مدت 2 سال منصوب می‌شوند.
 

ج ـ اعضای فعلی شورای پارک:
 
اعضای حقوقی:

​ مهندس مهدی صفاری‌نیا

​​رییس پارک و رییس شورا​


​مهندس حسین صابری

مهندس اکبر قنبرپور
​معاون توسعه فناوری

دبیر شورا
 
 
اعضای حقیقی:
 


​مهندس رضا اشرف سمنانی
​ دکتر ابراهیم واشقانی دکتر مهدی صفری
مشاور مدیرعامل میدکو
معاون سابق پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي ​رييس هيات‌مديره شركت مخابرات ايران  
 
اعضای حقیقی سابق:
​مهندس سیدجواد حسینی

دکتر حمیدرضا طیبی
​مدیرعامل شرکت تکچی

​رييس جهاد دانشگاهي
​دكتر سيد مهدي سيدي
دكتر مهدی خواجه
عضو هيات علمي پژوهشكده بيوتكنولوژي گياهي   

عضو هيات علمي دانشگاه تربیت مدرس
 

دکتر محمدرضا پور ابراهیمی

​دکتر مسعود تجریشی​
​رییس سابق صندوق حمایت از پژوهشگران و       
نماينده ادورا نهم و دهم مجلس شوراي اسلامي
1390 الی 1391

​ معاون پژوهشی سابق دانشگاه صنعتی شریف   
 1390 الی 1391


د ـ اهم مصوبات جلسات شورای پارک:

1ـ آيين‌نامه داخلي شوراي پارك؛
2ـ آيين نامه ايجاد واحدهاي اقماري پارك فناوري پرديس (براي ارجاع به هيات امنا)؛
3ـ آيين نامه پرداخت شارژ در پارك فناوري پرديس؛
4ـ آيين نامه ايجاد مراكز رشد اقماري وابسته به پارك فناوري پرديس (براي ارجاع به هيات امنا)؛
5ـ دستورالعمل صدور مجوز فناوري و شرايط تمديد آن؛
6ـ آيين‌نامه برگزاري انتخابات نمايندگان واحدهاي فناور در كميته‌هاي شهري؛
7ـ دستورالعمل توليد در پارك؛
8ـ دستورالعمل بهره‌وري از حمايت‌هاي تجاري‌سازي پارك؛
9- دستورالعمل واگذاري ساختمان‌هاي غيردولتي؛
10- دستورالعمل ارزيابي عملكرد واحدهاي فناور عضو پارك فناوري پرديس.