رویـدادهـا

جزییات طرح ساماندهی وضعیت توقف خودروها در پارک فناوری پردیس

با دیگران به اشتراک بگذارید

چرایی و الزامات اجرای طرح
مسیرهای دسترسی به پارکینگ
محدوده ممنوعیت پارک‌خودرو
مشخصات و امکانات پارکینگ
ایستگاه‌های سرویس پارکینگ
مسیر سرویس پارکینگ

️ تاریخ آغاز طرح: از ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۲

ارسال دیدگاه

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1654120837

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir