رویـدادهـا

سرویس حمل و نقل عمومی پارک فناوری پردیس

با دیگران به اشتراک بگذارید

پارک فناوری پردیس در راستای تامین رفاه کارکنان و اعضای شرکت‌های مستقر، چند مسیر رفت و آمد سرویس‌های عمومی راه‌اندازی کرده است. 

ارسال دیدگاه

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1657163871

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir

سازمان‌های همکار