رویـدادهـا

پارک فناوری پردیس از زاویه دید عکاسان

پارک فناوری پردیس از زاویه دید عکاسان

با دیگران به اشتراک بگذارید

تصاویری از پارک فناوری پردبس، بهشت فناوری منطقه 

ارسال دیدگاه

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1654120837

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir