رویـدادهـا

پانل آنچه مرکز رشد ارائه می دهد یا آنچه شرکت ها می خواهند

با دیگران به اشتراک بگذارید

پانل آنچه مرکز رشد ارائه می دهد یا آنچه شرکت ها می خواهند

عنوان نشست: نشست سراسری مدیران مراکز رشد کشور

۲۰ و ۲۱ تیرماه ۱۴۰۲ در محل پارک فناوری پردیس

ارسال دیدگاه

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1654120837

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir