رویـدادهـا

گزارش اخبار 18 سیما از برگزاری چهارمین دوره مسابقات شنا در پارک فناوری پردیس

با دیگران به اشتراک بگذارید

چهارمین دوره مسابقات شنا در پارک فناوری پردیس با حضور کارکنان شرکت های عضو پارک فناوری و شعب وابسته برگزار شد

ارسال دیدگاه

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1657163871

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir