رویـدادهـا

گزارش تصویری افتتاحیه طرح توانمندسازی صدف ویژه ناحیه نوآوری پردیس

با دیگران به اشتراک بگذارید

گزارش تصویری افتتاحیه طرح توانمندسازی صدف ویژه ناحیه نوآوری پردیس

این دوره توسط پارک فناوری پردیس برگزار می شود.

ارسال دیدگاه

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1654120837

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir