رویـدادهـا

۷۵۰۰ فناور در پارک علم و فناوری پردیس فعالیت می‌کنند

با دیگران به اشتراک بگذارید

مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل پارک علم و فناوری پردیس گفت: تا کنون 40 نفر از نخبگانی که در خارج از کشور بودند بازگشته و اشتغال زایی خود را در زمینه فناوری در داخل کشور انجام می‌دهند.

ارسال دیدگاه

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1654120837

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir