اخبار
22 دی 1393
با انتصاب دبير برگزاري مسابقه معماري پارك فناوري پرديس صورت گرفت

با صدور حكم و انتصاب دبير برگزاري مسابقه معماري پارك فناوري پرديس فرآيند برگزاري اين مسابقه آغاز شد.

به‌گزارش روابط عمومي پارك فناوري پرديس، طي حكمي از سوي مهندس صفاري‌نيا رييس پارك فناوري پرديس، مهندس قراييان به‌عنوان دبير برگزاري مسابقه معماري پارك انتخاب شدند.

اين مسابقه با توجه به رويكرد فرهنگي پارك فناوري پرديس و گرايش آن به بناهايي با کاربری عمگرايانه و الگوهاي معماري روزآمد و متناسب با هویت فناورانه پارک طراحي شده است.

در مسابقه معماري پارك فناوري پرديس طر‌ح‌هاي معماري تاييد شده در كميته معماري پارك كه با هدف اجرا در بناهاي شركت‌هاي عضو طراحي شده‌اند، خواهند توانست در رقابت‌هاي ساليانه اين مسابقه شركت كنند. اين رقابت هر ساله به‌منظور شناسايي طرح برتر معماري در پارك فناوري پرديس برگزار خواهد شد.
  • بازدیدکنندگان: 2133
  • (رتبه بندی جاری 0.0/5 ستاره ها) مجموع آرا: 0
  • 0 0

نظری وجود ندارد.

پاسخ