اخبار
17 دی 1393
شماره 35 فصلنامه پارک فناوری پردیس منشر شد

به گزارش روابط عمومی پارک فناوری پردیس،این مجلد در 9 بخش منتشر شده است و در عناوین؛ سرآغاز، مقاله، تحولات فناورانه، بازار فناوری، واحدهای فناور عضو، گزارش ها، گزارش های خبری اخبار و بینالملل به ارائه مطلب و اطلاع رسانی پرداخته است.
در سرمقاله شماره 35 فصلنامه پارک، به اهمیت فعالیت های رسانه ای حوزه فناوری پرداخته شده و لزوم دقت و زدودن زنگارهای اغراق و دوری از پررنگ نمایی دستاوردهای این حوزه مورد توجه قرار گرفته است.
در بخش مقالات نیز 3 مقاله به بررسی بازار دارایی های فکری، نواوری باز و تحقیق و توسعه و نقش آن در اقتصاد دانش بنیان می پردازند. عناوین تحولات فناورانه و بازار فناوری، آخرین دستاوردهای حوزه فناوری کشور و پارک فناوری پردیس را مورد توجه قرار داده اند و بخش گزارش ها و گزارش های خبری با 9 گزارش رویدادهای مهم پارک فناوری پردیس را مورد بررسی قرار می دهند.
فصلنامه 35 پارک در بهش واحدهای فناوری عضو به مصاحبه با دکتر سیاه کلاه مدیر عامل شرکت مهندسی توان پژوهان فناور پاسارگاد نشسته است.

در پایان این شماره از فصلنامه، اخبار در بخشهای داخلی و بینالمللی آخرین رویدادهای پارک فناوری پردیس اطلاعرسانی شده است. 

  • بازدیدکنندگان: 1708
  • (رتبه بندی جاری 0.0/5 ستاره ها) مجموع آرا: 0
  • 0 0

نظری وجود ندارد.

پاسخ