اخبار

روز دوشنبه 6 بهمن ماه 93، جمعي از معاونين و مديران سازمان تحقيقات،‌ آموزش و ترويج كشاورزي از پارك فناوري پرديس و مركز رشد فناوري نخبگان بازديد به‌عمل آوردند.

به‌گزارش روابط عمومي پارك فناوري پرديس، در جلسه‌اي كه پيش از اين بازديد در برج فناوري برگزار شد، مديران و كارشناسان مركز رشد فناوري نخبگان و مركز فن‌بازار ملي ايران به ارائه فعاليت‌ها‌ي انجام شده و برنامه‌هاي پيش رو در بخش‌هاي مختلف پارك فناوري پرديس پرداختند و در ادامه فعاليت‌هاي سازمان تحقيقات،‌ آموزش و ترويج كشاورزي و پتانسيل‌هاي همكاري دو مجموعه مورد بررسي قرار گرفت.

در پايان اين جلسه ميهمانان از نمايشگاه دائمي محصولات فناورانه كشور بازديد و از نزديك با دستاوردهاي شركت‌هاي عضو پارك فناوري پرديس آشنا شدند.

شايان ذكر است سازمان تحقيقات،‌ آموزش و ترويج كشاورزي از سازمان‌هاي وابسته به وزارت جهاد كشاورزي محسوب مي‌شود و از سابقه‌دارترين و گسترده‌ترين سازمانهای تحقیقاتی و آموزشی کشور است. اين سازمان از مجموعه‌هاي تحقيقاتي متعددي در سطح كشور تشكيل مي‌شود.


  • بازدیدکنندگان: 1461
  • (رتبه بندی جاری 0.0/5 ستاره ها) مجموع آرا: 0
  • 0 0

نظری وجود ندارد.

پاسخ