اخبار


دومین جلسه کمیته علمی نشست سرمایه گذاران خطر پذیر در کشورهای عضو دی-هشت با حضور اعضا در ساختمان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.

در این جلسه، بخش های مختلف نشسست شامل سخنرانی افراد فعال و کلیدی این حوزه، بخش ارائه تجربیات و مدل های کاری VCها و استارتاپ ها (سرمایه پذیران) و کارگاه های آموزشی مرتبط با سرمایه گذاری مخاطره پذیر ترسیم شد و تعریف همکاری برای تقویت بخش های نشست برای اعضا انجام شد.

اعضای کمیته علمی شامل افراد فعال حوزه سرمایه گذاری در شرکت های نوپا از نهادهای مختلف شامل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پارک فناوری پردیس، مرکز فن بازار ملی ایران، شرکت فرابورس ایران، شرکت شناسا، موسسه سرمایه گذاری رهنما، موسسه توسعه کارآفرینی ریمیا و شتابدهنده نوتک می باشد.

لازم به ذکر است اولین نشست سرمایه گذاری فناوری میان کشورهای عضو سازمان دی-هشت به همت دبیرخانه شبکه انتقال و تبادل فناوری دی-هشت، با موضوع صندوق های سرمایه گذاری مخاطره پذیر، تجربیات و مدل های مالی، برگزار می شود و امید است با برنامه ریزی انجام شده و تجربیات بدست آمده از اولین سال این رویداد میان کشورها بتوان فرصت های سرمایه گذاری کشورها را طی این نشست ها به فعالان این حوزه معرفی کرد.

  • بازدیدکنندگان: 904
  • (رتبه بندی جاری 0.0/5 ستاره ها) مجموع آرا: 0
  • 0 0

نظری وجود ندارد.

پاسخ