اخبار
10 آبان 1395

محققان شرکت دانش بنیان زیست درمان ماهان عضو پارک فناوری پردیس موفق به طراحی و فرموله کردن 6 محصول مکمل پروبیوتیک مجزا ویژه دام، طیور، آبزیان و اسب شدند.

به گزارش روابط عمومی پارک فناوری پردیس، محصولات شرکت دانش‌بنیان زیست درمان ماهان، حاوی سویه‌های پروبیوتیک قدرتمند و اختصاصی باکتریال، مخمری و پری بیوتیک، در پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی دام و طیور فراورده‌های لبنی و صنایع وابسته در تهران معرفی شدند.

فرآیند آزمون‌های فارمی و بالینی محصولات در مزارع دانشگاهی و تجاری نیز از میانه سال 1394 آغاز شده و تاکنون با نتایج رضایت بخش و برخوردهای مثبت همراه بوده است.

پروبیوتیک‌ها طبق تعریف WHO/FAOمکمل‌های غذایی میکروبی هستند که از طریق بهبود تعادل میکروبی روده تأثیرات سودمندی بر میزبان خود(دام، طیور و آبزیان) می‌گذارند و می توانند باکتریال یا مخمری باشند.

این شرکت دانش‌بنیان با توجه به طرح کلان ملی جهت تولید مکمل‌های پروبیوتیک دلم، طیور و آبزیان توسط متخصصان برتر عرصه فناوری زیستی تاسیس شده است. موسسان این مجموعه پیش‌تر در قالب شرکت زیست تخمیر موفق به تولید داروهای پروبیوتیک انسانی شده بودند و طراحی و تولید محصولات توسعه‌ای را نیز در نظر دارند.

فرآیند تحقیق و توسعه به منظور جداسازی سویه‌های پروبیوتیک از منابع بومی کشور از سال 1391 آغاز شد و فرآیند جداسازی، تست‌های تشخیصی و صنعتی سازی، ثبت سویه‌ها در پایگاه جهانیNCBIو تولید در مقیاس‌های پایلوت و صنعتی با موفقیت انجام شد.

شرکت دانش بنیان زیست درمان ماهان موفق به اخذ مجوز سازمان دامپزشکی کشور شده و این شرکت دارای گواهینامه iso 9001:2008 از شرکت DAS انگلستان و عضویت در پارک فناوری پردیس شده است.مکمل‌های پروبیوتیک معرفی شده شرکت زیست درمان ماهان عبارتند از:

1- مکمل پروبیوتیکBio-Aqua Pond®

مکمل پروبیوتیک Bio-Aqua ® ترکیبی از 3 سویه باکتریال و مخمری است که بر اساس آزمایش‌های In Vitroو In Vivo برگزیده وبه طور اختصاصی برای استفاده مستقیم در استخرهای تولیدی آبزیان فرموله شده است. شرایط تولید صنعتی آبزیان همچون تراکم بالا، استرس‌های تولید و تغذیه، آلودگی آب، چالش‌های مدیریتی و همه‌گیری بیماریهای عفونی موجب تضعیف سیستم ایمنی و بر هم خوردن تعادل میکروبی دستگاه گوارش و در نتیجه آن رشد و تولیدمیکروارگانیسم‌های مضر و تولید سموم و متابولیت‌های آسیب زا می‌شود. تغییرات در آب استخرهای پرورشی و افزایش متابولیت‌هایی همچون نیترات و مواد آلی نیز می‌تواند تاثیر منفی بر شرایط فوق داشته باشد. در نتیجه چنین تغییراتی کاهشعملکرد و افزایش تلفات در فارم‌های آبزیان مشاهده می‌شود. مکمل پروبیوتیک Bio-Aqua Pondراه حلی برای افزایش کیفیت آب استخرهای پرورشی آبزیان و کاهش عوامل بیماری زای آن می‌باشد.


2- مکمل پروبیوتیک Bio-Aqua ®

این مکمل ترکیبی از 9 سویه باکتریال و مخمری است که بر اساس آزمایش‌های In Vitro و In Vivo برگزیده و بطور اختصاصی برای آبزیان فرموله شده است و دارای مزایایی چون بهبود کیفیت خوراک آبزیان، بهبود فاکتورهای تولید مثلی، رسیدگی سریعتر تخمک‌ها، بهبود تکامل سیستم ایمنی. و گوارشی در لارو و بچه ماهی، بهبود شاخص‌های کبدی آبزیان، بهبود شاخص‌های رشد (وزن‌نهایی، نرخ رشد ویژه بقاء و ضریب چاقی)، کاهش ضریب تبدیل غذایی، سازگاری با کلیه شرایط محیطی آبزی پروری، خنثی سازی اثر توسکین‌ها و پیشگیری از مسمومیت، افزایش مقاومت در برابر استرس‌های محیطی، افزایش مقاومت در برابر عوامل پاتوژن می‌باشند و مصرف آن کاهش هزینه‌های تولید و درمان را به همراه خواهد داشت.


3- مکمل اختصاصی محلول در آب پرندگان

این محصول دارای حلالیت بالا در آب بوده و هیچگونه گرفتگی یا بیوفیلم در مسیر آبخوری و نیپل‌ها ایجاد نمی‌کند. شرایط تولید صنعتی طیور همچون تراکم بالا، استرس‌های تولید و تغذیه، چالش‌های مدیریتی و همه‌گیری بیماری‌های عفونی موجب تضعیف سیستم ایمنی و بر هم خوردن تعادل میکروبی دستگاه گوارش و در نتیجه آن رشد و تولید میکروارگانیسم‌های مضر و تولید سموم و متابولیت‌های آسیب زا می‌شود و در نتیجه چنین تغییراتی کاهش عملکرد و افزایش تلفات در فارم‌های صنعتی مشاهده می‌گردد.


4- مکمل اختصاصی مخلوط در دان طیور

مکمل پروبیوتیک Bio-Poul ® ترکیبی از 9 سویه باکتریال و مخمری است که بر اساس آزمایش‌های In Vitroو In Vivo برگزیده و بطور اختصاصی برای طیور فرموله شده است.

شرایط تولید صنعتی طیور همچون تراکم بالا، استرس‌های تولید و تغذیه، چالش‌های مدیریتی و همه‌گیری بیماری‌های عفونی موجب تضعیف سیستم ایمنی و بر هم خوردن تعادل میکروبی دستگاه گوارش و در نتیجه آن رشد و تولید میکروارگانیسم‌های مضر و تولید سموم و متابولیت‌های آسیب زا می‌شود. در نتیجه چنین تغییراتی کاهش عملکرد و افزایش تلفات در فارم‌های صنعتی مشاهده می شود.


5- مکمل پروبیوتیک اختصاصی نشخوارکنندگان

مکمل پروبیوتیک Bio-Rumina ®ترکیبی از 9 سویه باکتریال و مخمری است که بر اساس آزمایش‌های In Vitro و In Vivo برگزیده و بطور اختصاصی برای نشخوارکنندگان فرموله شده است.

دستگاه گوارش نشخوارکنندگان حاوی مجموعه‌ای قدرتمند از میکروارگانیسم‌هایی است که وظیفه هضم و جذب و فراوری مواد غذایی را به عهده دارند.

شرایط تولید صنعتی نشخوارکنندگان همچون تراکم بالا، استرس‌های تولید و تغذیه، چالش‌های مدیریتی و همه گیری بیماری‌های عفونی موجب تضعیف سیستم ایمنی و بر هم خوردن تعادل میکروبی دستگاه گوارش و در نتیجه آن رشد و تولید میکروارگانیسم‌های مضر و تولید سموم و متابولیت‌های آسیب‌زا می‌شود و در نتیجه چنین تغییراتی کاهش عملکرد و افزایش تلفات در فارم‌های صنعتی مشاهده می شود.

مصرف Bio-Rumina در نشخوارکنندگان فوایدی چون، کاهش هزینه‌های تولید و درمان، کاهش ضریب تبدیل و بهبود وزن‌گیری، بهبود حرکات گوارشی و کمک به پیشگیری و درمان اسهال، سوء هاضمه، کمک به بازسازی فلور طبیعی گوارشی پس از مصرف آنتی بیوتیک‌ها، کمک به پیشگیری و درمان استرس ناشی از تولید، حمل و نقل، تغییرات اقلیمی، تغییر جیره و...، پیشگیری از ورم پستان و بهبود کمی و کیفی تولید شیر، کاهش آلودگی شیر، بهبود کمی و کیفی تولیدات دامی، بهبود شاخصه‌های تولید مثلی، قابلیت استفاده به عنوان استارتر سیلو، پیشگیری از اسیدوز، تثبیت pH شکمبه و کمک به فرایندهای بی هوازی،امکان استفاده همزمان با ضد انگل‌ها و آنتی بیوتیک‌ها و افزایش سرعت رشد شکمبه و تحریک رشد جمعیت میکروبی دستگاه گوارش گوساله‌ها را به دنبال خواهد داشت.


6- مکمل پروبیوتیک اختصاصی اسب Bio-Equine ®

این مکمل ترکیبی از 8 سویه باکتریال و مخمری است که بر اساس آزمایش‌های In Vitro و In Vivo برگزیده و بطور اختصاصی برای نشخوارکنندگان فرموله شده است. دستگاه گوارش اسب حاوی مجموعه ای قدرتمند از میکروارگانیسم‌هایی است که وظیفه هضم و جذب و فراوری مواد غذایی را به عهده دارند.

مصرفBio-Equine در اسب مزایایی چون، کاهش هزینه‌های درمان، بهبود حرکات گوارشی و کمک به پیشگیری و درمان اسهال، سوء هاضمه، کمک به بازسازی فلور طبیعی گوارشی پس از مصرف آنتی بیوتیک‌ها، کمک به پیشگیری و درمان استرس ورزشی، بهبود شاخصه‌های تولید مثلی، پیشگیری از لامینایتیس، امکان استفاده همزمان با ضد انگل‌ها و آنتی بیوتیک‌ها و پیشگیری از کولیک را به دنبال خواهد داشت.

  • بازدیدکنندگان: 1877
  • (رتبه بندی جاری 0.0/5 ستاره ها) مجموع آرا: 0
  • 0 1

نظری وجود ندارد.

پاسخ