اخبار
18 اسفند 1394
قوانين جديد مرتبط با پارك‌هاي فناوري مصوب هيئت وزيران، توسط معاون اول رييس جمهور ابلاغ شد؛

واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری از مزایای مناطق آزاد درخصوص هرگونه عوارض برخوردار می‌شوند.

به گزارش روابط عمومي پارك فناوري پرديس هيئت وزيران در جلسه 1394/11/14 به پيشنهاد شماره 68698/11 مورخ 1394/05/03 معاونت علمي و فناوري رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد كه ماده 2 مقررات اجرايي ماده 9 قانون حمايت از شركت‌ها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري و اختراعات موضوع بند 11 تصويب نامه شماره  202956/ ت 46513 هـ مورخ 1391/10/17 اصلاح گردد.

بنابراين گزارش ماده 2 قانون ياد شده اصلاح و واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پارك هاي علم و فناوري و شهرك‌‌هاي فناوري نسبت به فعاليت‌هاي مذكور از تاريخ صدور مجوز توسط مديريت پارك و نيز كاركنان شاغل در واحدهاي يادشده از معافيت موضوع ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1372 و اصلاحات بعدي آن برخوردار خواهند بود.

تشخيص فعاليت مرتبط با ماموريت واحدهاي يادشده و كاركنان شاغل در واحدهاي مزبور براي اجراي ماده 9 قانون، با مديريت پارك علم و فناوري مي‌باشد.


  • بازدیدکنندگان: 1082
  • (رتبه بندی جاری 5.0/5 ستاره ها) مجموع آرا: 2
  • 3 0

نظری وجود ندارد.

پاسخ